SGK Rehberi

'İhbar Tazminatı' Hangi Hallerde Ödenir?

İhbar tazminatı çalışanların en doğal haklarından birisidir. Ancak ihbar tazminatının da kıdem tazminatı gibi bazı kriterleri vardır.

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.

İşte ihbar tazminatı söz konusu bildirim süresi zorunluluğundan doğmaktadır. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Burada esas olan durum işverenin bir çalışanını işten çıkarması ve bildirim süresi yerine ihbar tazminatı ödemesinden oluşmaktadır. Bir çok çalışan bu hakkı kıdem tazminatı ile karıştırmaktadır. Kıdem tazminatı gibi, çalışma süreleri sonucunda elde edilen bir hak olarak görmektedir. Ancak, ihbar tazminatı bildirim süresi çerçevesinde işten çıkarılan işçiye ödenen ücret tutarıdır.

KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLARIN DURUMU

Mevzuatımızda İşçinin kendi isteğiyle yani istifa ederek işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır.

Öte yandan, tam tersi işçinin bildirim sürelerini dikkate almaması halinde işverenin ihbar tazminatı isteme hakkı vardır. İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak yani istifa etmek isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır. Bu nedenle işten ayrılan işçilerin, tazminat ödememek için bildirim sürelerini dikkate almaları gerekiyor.


Bu haber 1968 kez okundu.