SGK Rehberi

Konkordatoda işçi alacakları ne zaman ödenir?

Ekonomide yaşanan daralma ile birlikte şirketler ardı ardına konkordato ilan etmeye başladılar. Bugüne kadar konkordato ilan eden firma sayısı konusunda resmi bir rakam açıklanmadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, konkordato ilan eden borçlu sayısı 3 bini geçti. Uzmanlar yıl sonuna kadar bu sayının 5 bin ile 7 bin arasında olacağını tahmin ediyor.

Peki konkordato ilan edilmesi çalışanları nasıl etkileyecek? Veya konkordato ilan eden bir şirkette işçi alacakları nasıl ödenir? Son dönemde çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi de bu oldu…

Konkordato ilan eden şirketlerdeki çalışanların haklarını iki ayrı grupta toplamakta fayda var. Birinci gruptaki haklar, kıdem tazminatı, ihbar ve kullanılmayan izinler gibi 'işten ayrılma' halinde ödenen haklardan oluşuyor. İkinci gruptaki haklar ise, ücret, yemek gibi çalışırken ödenen hakları kapsıyor.

Örneğin konkordato ilan eden bir şirkette, yönetim çalışanların maaşlarını ödemiyor. Veya eksik ödüyor. Bu çalışanların iş sözleşmesi de devam ettiği için kıdem ve ihbar gibi alacaklar için ise gerekli şartlar oluşmamış oluyor. Çalışanlar için bu tür durumlarda zorlu bir süreç başlıyor.

İşverenin konkordato ilan etmesi veya işyerinin iflas kararı alması işçilerin iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. İşverenle işçinin arasındaki iş ilişkisi devam eder. Yani çalışanın alacaklarının ödenmesinden işveren sorumludur. Sadece iflas masasının oluşması halinde işvereni iflas masası temsil eder. Bu nedenle, ücretlerin geç ödenmesinden veya ödenmemesinden işveren sorumludur.

Konkordato ilan edilmesi halinde kıdem tazminatı talep edilebilir mi?

Konkordato ilan edilmesi, çalışanların iş akdinin feshedilmesi anlamına gelmez. Konkordato ilan eden veya iflas eden işveren iş sözleşmesini genelde feshetmezler. Dolayısıyla işverenin iflas etmesi veya konkordato ilan etmesi işçilere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talepli dava açmaları veya icra takibi yapmaları için yeterli değildir.

Bu aşamada çalışanlar, haklı nedenlerle fesih edebilirler. Örneğin, işçiler, "ücretleri ödenmediği için", "SGK primleri yatırılmadığı için", "ücretleri eksik yatırıldığı için" veya bir başka haklı nedenle iş sözleşmelerini kendileri sona erdirerek kıdem tazminatı talep edebilirler. Konkordato ilan edilmiş olması, işçilerin alacakları için icra takibi yapmalarına engel değildir.

Çalışanların alacaklarının ödeme sırası ise rehinli ve imtiyazlı alacaklardan sonra geliyor. Konkordato ilanında işçi alacaklarının yarısı öncelikli alacaklar ödendikten sonra ödeniyor. Kalan yarısı ise konkordato süresinin sonuna kadar bekletiliyor. Konkordato da başarılı olunmazsa, iflas aşamasına geçiliyor. İflas aşamasında da konkordato aşamasında da ödemeler, iflas kanunu hükümlerine göre yapılıyor. Borçlunun mallarından elde edilen gelirlerden öncelikle, rehinli alacaklar ardından sırasıyla iflas masası alacakları, devlet alacakları ve özel hükümlerle korunmuş alacakların ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin ardından ise çalışanların alacaklarının ödemesi gerçekleştiriliyor.

Özetle sistem karmaşık gibi görünse de, kriz ortamında yaşanan iflas veya konkordato halinde işçi alacaklarının tahsili için zorlu bir süreçten geçilmesi gerekiyor. Bu süreçte çalışanların haklarını almaları yıllar sürebiliyor. Ve ya, iflas masalarında unutulabiliyor. Bu nedenle, şirketlerin konkordato sürecinden başarılı bir şekilde çıkması büyük önem taşıyor.


Bu haber 8040 kez okundu.