SGK Rehberi

İşten çıkarılanların hakları nelerdir?

Son günlerde dev firmalar bile konkordato ilan etmeye başladı. Haliyle bu durum işten çıkarmaları da beraberinde getirdi. Bazı firmalar ise, küçülme yoluna giderek, şube ve birimlerini kapatıyor. Bu birimlerde görev yapan personelin ise iş akitleri sona erdiriliyor. Bazen de çalışanlar işten ayrılmak zorunda kalıyor.

Dolaysıyla son dönemde işten atılmalar çalışma hayatının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Temennimiz hiçbir çalışanın işini kaybetmemesi. Ancak çalışanların iş güvencesi yasalarla koruma altına alınmıştır. Bu nedenle çalışanlar, işten atılma durumunda bazı haklara sahiptirler.

Bu hakların neler olduğunu ve ne nasıl yol izlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

'YASAL HAKLARIM SAKLIDIR' YAZMAYI UNUTMAYIN!

İşten çıkarılma süreci işçinin kendisine 'teblüğname' adı verilen yazılı bildirimin yapılması ile başlar. İşten çıkarılma nedeni ve yasal haklarla ilgili bilgilerin bulunduğu bu belge çalışana imza karşılığı verilir. İşçi, bu belgeyi imzalarken, 'yasal haklarım saklıdır' notu düşmeyi unutmamalıdır. Bu not, işçinin mahkemede hak arama yolunu açık tutar.

İşveren veya onun temsilcisi belgede bu uyarı notunun yazılmasını engellemek isteyebilir. İşçi bu durumda, hiçbir belgeyi imzalamıyorum diyerek, işyerinden ayrılabilir. İşveren işçinin imzalamadığı bu belgeyi noter kanalıyla iletmek zorundadır. İşveren ayrıca işten çıkarma işlemini kısa süre içinde Türkiye İş Kurumu'na bildirmekle yükümlüdür. Ve bu bildirimde işçinin neden işten çıkarıldığı da açıklanır. Bu durumda işten çıkarılan işçinin, Türkiye İş Kurumu'na giderek işten çıkarılma gerekçesini öğrenmesi ve işsizlik maaşı için kayıt yaptırması gerekmektedir. Eğer, işten çıkarma konusundaki bilgilerin tutmadığını görürseniz veya işten çıkarma işleminin haksız yere yapıldığını düşünüyorsanız Çalışma Bakanlığı Alo 170 Hattı'na başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu işlemlerin dışında işveren, işten çıkardığı çalışanların tüm haklarını ödemek zorundadır. İşveren işten çıkarılan işçilere hangi ödemeleri yapar?

İşten atılma durumunda çalışanlara yapılacak ödemeler, işçinin çalışma süresi, işverenle imzaladığı sözleşmeye göre değişiklik arz eder. Ancak, genel itibariyle işveren işten ayrılan bir çalışanına, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücretleri, fazla mesai alacakları, yol ve yemek bedellerini ödemekle yükümlüdür.

Ödenmediği takdirde, işçi işveren hakkında çeşitli davalar açabilir. Örneğin işten atılma sonrasında bir ay içinde işe iade davası açılabilir. Bunun dışında, kıdem tazminatı ve fazla mesai başta olmak üzere alacak davası açılabilir. Tüm bunlar bir hukukçuya danışılarak gerçekleştirilir. Burada önemli olan dava açma sürelerinin kaçırılmamasıdır.


Bu haber 7439 kez okundu.