SGK Rehberi

Prim borcu olanlar ikinci fırsatı kaçırmasın!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma yasalarından birisi olan 7143 sayılı 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanma süresi 27 Ağustos 2018 tarihine uzatıldı.

Yasada yeniden yapılandırma için borçlulara 31 Temmuz 2018 tarihine kadar süre verilmişti. Sürenin dolduğu gün yani 31 Temmuz'da yeniden bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan karar ile başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin on yedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir."

SGK BORÇLULARINA İKİNCİ FIRSAT DOĞDU

Başvuru süresinin uzatılması SGK'ya borcu olan milyonlarca vatandaşa da ikinci bir fırsat kazandırmış oldu. Bu nedenle yasa kapsamına hangi borçların girdiğini ve ne tür kolaylıklar getirdiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yasa ile prim borçları affedilmiyor. Borçların asıllarından hiçbir şekilde vazgeçilmiyor. Onun yerine ana paradan kaynaklanan gecikme faizi ve benzeri alacaklardan vazgeçiliyor. Bir başka anlatımla ana para tutarları Yİ-ÜFE ile güncelleniyor.

YAPILANDIRMAYA HANGİ BORÇLAR GİRİYOR?

Prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme hangi alacakları kapsıyor? Öncelikle borcun, 2008 yılının Mart ayından önceki dönemlere ait olması gerekiyor. Peki af kapsamına SGK'nın hangi alacakları giriyor?
İşte yasada yer alan ve yapılandırma kapsamına giren SGK alacakları:

1-Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları

2 -İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi borçları

3-2018 Mart sonuna kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta borçları

4- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları

5- Bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları

6- Kurum tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı borçları.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK

SGK'ya borcu olanlar 27 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde borçlarını yapılandırma imkanına kavuşacaklar. Borçlar peşin ödenebildiği gibi taksitler halinde de ödenebilecek. Taksit yapılması halinde ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitle ödenebilecek.

Öte yandan, GSS prim borçlarına ilişkin ise farklı bir avantaj getiriliyor. Buna göre, 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borçları 2018 sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilecek.


Bu haber 1813 kez okundu.