YÖNETMELİKLER ALT KATEGORİLERİ

17 Mayıs - 05:36
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
15 Mayıs - 09:17
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
08 Mayıs - 08:45
Türkiye Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği
08 Mayıs - 08:42
Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
04 Mayıs - 00:40
SGK'nın bu Yönetmelik değişikliği çok tartışılacak
27 Nisan - 08:35
SGK, taşra teşkilatı çalışma yönetmeliğinde değişiklik
27 Nisan - 08:32
SGK, taşınmaz yönetmeliğinde değişiklik yaptı
26 Nisan - 09:43
SGK Genel Kurulunun toplanması hakkında yönetmelik değişti
13 Nisan - 07:47
Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği değişti
08 Nisan - 23:20
Asgari Ücret Yönetmeliği
28 Mart - 20:39
Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği
28 Mart - 20:36
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik
27 Mart - 00:23
Uzman Erbaş Yönetmeliği değişti
27 Mart - 00:20
Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliği değişti
17 Mart - 00:05
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik değişti
13 Mart - 00:38
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
07 Mart - 09:18
Görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
05 Mart - 09:15
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
28 Şubat - 08:27
MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği nihayet çıktı
22 Şubat - 08:30
Sosyal güvenlik denetmenliği yönetmeliğinde değişiklik
19 Şubat - 00:48
Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili Yönetmelik
15 Şubat - 00:21
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
10 Şubat - 07:34
Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Yönetmelik değişti
09 Şubat - 00:30
Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
08 Şubat - 21:40
Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları Yayınlandı
06 Şubat - 00:20
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
31 Ocak - 01:17
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği
26 Ocak - 12:19
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
25 Ocak - 11:12
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
25 Ocak - 11:08
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
25 Ocak - 10:59
Nihayet 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüzlere aylık bağlanması hakkında yönetmelik çıktı
19 Ocak - 02:46
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
18 Ocak - 00:50
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
18 Ocak - 00:46
Sonunda kadına şiddeti önleyecek yönetmelik çıktı
17 Ocak - 00:28
Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
09 Ocak - 06:51
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yönetmeliği
04 Ocak - 10:18
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği
04 Ocak - 10:06
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
03 Ocak - 00:40
Kamu İhale Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınav Yönetmeliği değişti
03 Ocak - 00:36
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği değişti
01 Ocak - 12:53
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği değişti
30 Aralık - 02:03
Bedelli askerlik paralarının kullanılmasına ilişkin yönetmelik
29 Aralık - 14:39
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik değişti
29 Aralık - 13:41
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik
28 Aralık - 10:05
Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği
27 Aralık - 09:21
Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
26 Aralık - 11:41
Bağımsız Denetim Yönetmeliği
26 Aralık - 11:30
Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği