BAKANLAR KURULU KARARLARI ALT KATEGORİLERİ

09 Mayıs - 04:59
Valiler kararnamesi: 12 valinin yeri değişti
27 Nisan - 08:24
Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı
24 Ocak - 20:22
Kabinede beklenen değişiklikler yaşandı!
13 Ocak - 17:21
2013 Yılı Yatırım Programı
28 Aralık - 09:49
Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
05 Aralık - 00:34
Avukat kadroları kamu kurumlarına dağıtıldı
05 Aralık - 00:29
Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının kurumlara tahsisi yapıldı
05 Aralık - 00:22
Emsal kadro unvanlarının belirlenmesi hk karar
24 Kasım - 10:36
Merkez teşkilatlarında çalışma saatleri değişti
24 Ekim - 07:11
2013 yılı programı
18 Ekim - 10:22
2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar
09 Ekim - 14:20
Orta Vadeli Program (2013-2015)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar
07 Ekim - 09:21
Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda boş bulunan MSB temsilciliğine görevlendirme yapıldı
07 Ekim - 09:09
SGK tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme hizmet alımları İhale Kanunu dışına çıkarıldı
06 Ekim - 10:36
Merkez teşkilatlarının çalışma saatleri yeniden belirlendi
03 Ekim - 00:25
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına 505 adet şube müdürlüğü
10 Eylül - 09:59
MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar değişti
07 Eylül - 11:16
Atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki garabet kaldırıldı
07 Eylül - 11:11
Görevde yükselme yönetmeliği değişti
16 Ağustos - 01:41
Otoyol ve toplu taşıtların bayramda bedava olmasına dair kararname, Resmi Gazetede...
03 Ağustos - 05:22
3 Ağustos 2012 Tarihli Büyükelçi atama kararnamesi
10 Temmuz - 00:29
631 sayılı KHK Kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin karar
08 Temmuz - 11:15
Türk Bayrağı Tüzüğü değişti
08 Temmuz - 10:48
4/C'lilerin 12 ay çalıştırılmasına yönelik kararname Resmi Gazetede...
13 Haziran - 09:40
8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik yapıldı
19 Mayıs - 09:20
SGK Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar
03 Mayıs - 09:26
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar
22 Mart - 01:06
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
13 Mart - 00:28
25 Mart 2012 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren saatler bir saat ileri alınacak
14 Ocak - 00:58
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun aylık ücretleri
06 Temmuz - 08:16
Temmuz Ayından Geçerli Maaş Zammı Kararnamesi
19 Haziran - 02:40
4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (Son değişiklikleriyle)