SGK Rehberi
Mevzuat >> Genelgeler

Yönerge değişti. Özel Hastanelerin ilave ücret artışı sağlandı

23 Mart 2012 Cuma 17:42
Yönerge değişti. Özel Hastanelerin ilave ücret artışı sağlandı


"Özel Hastanelerin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

"Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" de Kurum Başkanlık Makamının 22/03/2012 tarihli Olur'una istinaden aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Madde 1- Yönergenin "Puanlarına göre hastaneler" başlıklı 13 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Puanlarına göre hastaneler
Madde 13- (1) Bu Yönerge kapsamında puanlandırılan hastaneler, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sunmuş oldukları sağlık hizmetleri karşılığında en fazla;
a) 0-200 puan arası hastaneler……………………… % 30,
b) 201-300 puan arası hastaneler…………………… % 45,
c) 301-400 puan arası hastaneler …………………... % 60,
ç) 401-600 puan arası hastaneler ……………………% 75,
d) 601-1000 puan arası hastaneler …………………..% 90,
oranında ilave ücret alabilirler.
(2) Yönerge kapsamında puanlandırılmayan Vakıf Üniversite Hastaneleri en fazla % 90 oranında, diğer özel sağlık hizmeti sunucuları, en fazla % 30 oranında ilave ücret alabilirler.
(3) Hastaneler tarafından yukarıda belirtilen oranlardan daha fazla oranda ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde, protokol ve sözleşme hükümleri gereğince işlem yapılır

KAPAT [X]

Yürürlük
Madde 2- (1) Bu Yönerge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SGK Rehberi
Bu haber 246 kez okundu.
10 Nisan - 18:00
SGK'nın 2013/19 sayılı Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Genelgesi
06 Mart - 11:54
Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı
05 Mart - 08:33
SGK'dan gazeteciler genelgesi