SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı Tarım Ssk (Ek/5) Kapsamında Prim Ödeyenlerin Alacakları Emekli Maaşı Düşük Olur Mu?

16 Haziran 2015 Salı 14:29
İsteğe Bağlı Tarım Ssk (Ek/5) Kapsamında Prim Ödeyenlerin Alacakları Emekli Maaşı Düşük Olur Mu?

Bilindiği üzere 4/a eski adıyla ssk kapsamında emeklilik şartları 4/b yani Bağ-Kura göre daha esnektir. Bu yüzden bir işyerinde ssk kapsamında çalışma imkanı olmayan kişiler isteğe bağlı ek 5 tarım ssk kapsamında prim ödeyerek emeklilik için gerekli şartları sağlamaya çalışmaktadır. Peki bir işyerinde ssk kapsamında çalışma ile ek 5 ödeme arasında emekli maaşı fark eder mi, hangi kapsamda çalışma olursa emekli maaşı daha yüksek olur? Bu soruların cevaplarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Kimler isteğe bağlı ssk kapsamında prim ödeyebilir?

1-5510 Sayılı Kanunun 4 üncü madde (zorunlu sigortalı) olmamak,

2- İsteğe bağlı sigortalı olmamak,

KAPAT [X]

3- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi (banka sandıkları) kapsamında sigortalı olmamak,

4-2925 Sayılı Kanuna göre sigortalı olmamak (Eski 15 günlük Tarım SSK),

5- Kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almamak,

6-18 yaşını doldurmuş olmak.

İsteğe Bağlı ek/5 kapsamında prim yatıranların prim günü hizmetine kaç gün olarak yansır?

5510 Sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınır

İsteğe Bağlı ek 5 kapsamında olanlar ne kadar prim öder?

Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar, 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim öderler.Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.

İsteğe Bağlı Ek 5 kapsamında prim ödemeleri kaç günlük kazanç üzerinden hesaplanır?

Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar 1/3/2011-31/12/2011 tarihleri arasında 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının on sekiz günlük tutarı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim ödemeye başlamışlardır.

Bir işyerinde 4/a kapsamında çalışmakla isteğe bağlı tarım ssk kapsamında prim ödemek emekli maaşını nasıl etkiler?

Yukarıda belirttiğimiz üzere Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar 1/3/2011-31/12/2011 tarihleri arasında 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının on sekiz günlük tutarı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle primleri hesaplanmaktadır.

 Ek-5 tarım sigortasında kazanç 2015 yılında asgari ücretin brüt tutarının 22 günlüğü tutarında hesaplanmaktadır. .Bu da her yıl bir gün arttırılarak 8 yıl sonra tüm sigorta kollarında eşitlenecektir. Dolayısıyla o döneme kadar normal sskya göre kazanç düşük olarak hesaplanacağından emekli olunduğunda alınacak maaş da düşük olacaktır.

Ek-5 tarım ssklı olanlar hastalık ve analık hükümlerinden faydalanırlar mı?

Ek-5 tarım sigortasına prim ödeyen bir kişiden:

-Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

-Genel sağlık sigortası

-İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primleri alınmaktadır.

Görüldüğü gibi ek-5 tarım sigortası kapsamında prim ödeyen bir sigortalı hastalık ve analık hükümlerinden faydalanamamaktadır. Sadece iş kazalarına karşı sigortalıdır.

Ama bir işyerinde ssklı çalışan bir sigortalı hastalık ve analık hükümlerinden de faydalanabilmektedir.

Bir işyerinde 4/a ssklı olmak ile isteğe bağlı ek-5 kapsamında prim ödemek arasında alınacak sağlık hizmetlerinde farklılık olur mu?

Her ikisinden de %12,5 oranında Gss primi kesildiğinden hastanede ya da sağlık hizmet sunucularında ödenecek katılım payı konusunda bir farklılık oluşmamaktadır.

Hazırlayan: Mehmet ERBEY

SGK Rehberi
Bu haber 112,085 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı