SGK Rehberi
İş Sağlığı Güvenliği

Meslek Hastalığına Yakalanan Sigortalıya Gelir İmkanı

25 Mayıs 2015 Pazartesi 08:52
Meslek Hastalığına Yakalanan Sigortalıya Gelir İmkanı
Meslek Hastalığı nedir? Meslek hastalığına yakalanan sigortalı nereye başvurabilir? Meslek hastalığı sonucu sağlanan haklar nelerdir?

Ülkemizde çoğu sigortalı zor şartlar altında çalışmakta, mesleğinin zorluğu sebebiyle hastalıklara yakalanmaktadır. Fakat bu kişiler meslek hastalığına yakalandıklarında gelir hakkı olduğunun bilincinde olmadıklarından meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik geliri talebinde bulunmamakta ve resmi olarak Türkiye’de meslek hastalıklarına yakalanan kişi istatistiği de bu yüzden baya bir düşük çıkmaktadır. Aslında çalışanlar bilmediklerinden mi talepte bulunmuyorlar yoksa korktuklarından mı oda bilinmez ama Kanunun sigortalılara verdiği haklardan biri olduğu için bu durumdaki kişilerin meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik geliri talebinde bulunması kendilerine ek bir gelir sağlayacaktır.

Meslek Hastalığı nedir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

Meslek hastalığına yakalanan sigortalı nereye başvurabilir?

KAPAT [X]

Meslek hastalığına yakalanan sigortalı çalıştığı yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilir.

Meslek hastalığı başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

- İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,

-Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri,

-SGK adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı T.C. Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,

- İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,

- İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri,

- Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

            Meslek hastalığı geliri için yüzde kaç rapor gerekir?

Bir sigortalıya meslek hastalığı sonucu gelir bağlanabilmesi için sigortalığının sürekli işgöremezlik sonucu çalışma gücünün %10 ve üzerinde kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca tespit edilmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığı sonucu sağlanan haklar nelerdir?

1- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

2- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

3- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

5- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Hazırlayan:Mehmet ERBEY

SGK Rehberi
Bu haber 6,545 kez okundu.
26 Ağustos - 11:28
İş Yerinde Verilen Eğitimler Çalışma Süresinden Sayılır mı? Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi?
03 Haziran - 15:19
İş güvenliği seçim sonrasına bırakıldı
28 Mayıs - 10:49
Kamu personel reformunda neler olmalıdır?