SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

Tarım Sigortasıyla İlgili 6 Bilinmesi Gereken

28 Ekim 2014 Salı 08:30
Tarım Sigortasıyla İlgili 6 Bilinmesi Gereken
İsteğe Bağlı Tarım Sigortası Nedir?

Kimler İsteğe Bağlı Tarım SSK(EK-5) Kapsamına Girebilir:

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü madde ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir ve ya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlardan; tarım ve ya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar  İsteğe Bağlı tarım Ssk kapsamına girebilir.

2-İsteğe Bağlı Tarım SSK tescil süreci:

5510 sayılı kanun kapsamında isteğe bağlı ssk ödemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden ya da herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi ve ya internetten temin edebilecekleri Ek-5 isteğe bağlı Tarım SSk başvuru formunu kendi doldurduktan ve  Bağlı bulunduğu ilgili  muhtarlık, birlik, kuruluş il ve ya ilçe tarım müdürlükleri tarafından onaylattıktan sonra  bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilirler.

KAPAT [X]

3-İsteğe Bağlı Tarım SSK (EK-5) hangi Tarihten İtibaren Tescil Edilir?

Kuruma talepte bulundukları tarihten itibaren tescilleri yapılır ve başvuru  tarihi itibariyle bu kanun kapsamına alınırlar.

4--İsteğe Bağlı Tarım SSK(Ek-5) Kapsamındaki Sigortalılık Sona Erme Şekli:

Bu madde kapsamındaki sigortalılık; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dâhil olmak üzere 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten, sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden, gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden ve ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

5.İsteğe Bağlı Tarım SSk(EK-5) Hangi Sigorta Kollarına Tabidir?

Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kolları bakımından yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, uzun vadeli sigorta kolları yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır

Dolayısıyla Hastalık ve Analık hallerinden faydalanamamaktadırlar.

6.Bu madde kapsamındaki Sigortalılar ne kadar Prim öderler?

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim öderler.

Güncel Prim:01.07.2014-31.12.2014 arası: 273,86 T.L.

SGK Rehberi
Bu haber 31,423 kez okundu.
09 Ağustos - 20:01
Şırnaklı genç memleketinde devlet desteğiyle sera kurdu
09 Ağustos - 14:32
Bir inekle başladığı hayvancılıkta 5 yılda çiftlik sahibi oldu
09 Ağustos - 12:57
Gözünün tesadüfen takıldığı tabela sayesinde patron oldu