SGK Rehberi
Mevzuat >> Tebliğler

Hizmet Borçlanmasına İlişkin Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı

19 Aralık 2011 Pazartesi 11:01
Hizmet Borçlanmasına İlişkin Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı
17 Aralık 2011 CUMARTESİ (Resmî Gazete Sayı : 28145)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

KAPAT [X]


SGK Rehberi
Bu haber 169 kez okundu.
22 Kasım - 16:37
2013 Yılı tanıklık ücret tarifesi
04 Mayıs - 00:36
Sağlık Uygulama Tebliği yine değişti
26 Nisan - 09:50
Kapsam dışı personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ