SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

7 Soruda İsteğe Bağlı Sigortalılık

8 Temmuz 2014 Salı 19:29
7 Soruda İsteğe Bağlı Sigortalılık
İsteğe Bağlı Sigortalılıkla İlgili Aradığınız Cevaplar

1-İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe Bağlı Sigorta: Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.

2-İsteğe Bağlı Sigortanın Şartları Nelerdir?

a) 18 yaşını doldurmuş olmak

KAPAT [X]

b) Kanuna tabi zorunlu sigortayı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak.

c) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak

d) İsteğe Bağlı sigorta giriş bildirgesiyle Kuruma Başvuruda bulunmak

3-İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk defa müracaat edeceklerin İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi ile bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları yeterlidir. Tekrar müracaat edeceklerin ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterlidir.

4- İsteğe Bağlı Sigortalılık Nasıl ve Ne Zaman Başlar?

İsteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin ve ya talep dilekçesinin Kurum kayıtların intikal ettiği tarihi takip eden on günden itibaren başlar. Adi posta ve kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

5- İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen ve yazılı olarak talep edilen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. Ancak talep sahibi tarafından belirtilen kazanç miktarı asgari ücretin 6,5 katını aşamaz. Yatırılan primler 30 gün üzerinden işlem görür.

6- İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?

İsteğe bağlı sigorta primi, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenir.

7-İsteğe Bağlı Sigortalılık Hangi Hallerde ve Ne Zaman Sona Erer?

İsteğe Bağlı Sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak kaydıyla talep tarihinden,

c) Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden, prim borcunun hak sahiplerince 12 ay içinde ödenmemesi veya hak sahiplerinin talebi halinde en son primi ödenmiş ayın sonundan,

d) Sigortalının 4a’lı(SSK) ve 4c’li(Emekli sandığı) olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce, 4b’li(Bağ-Kur) olarak çalışmaya başladığı tarihten,

İtibaren sona erer

NOT:İsteğe Bağlı Sigorta İle her ay 343 lira ödeyerek çalışmadan emekli olabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi Örneği İçin TIKLAYINIZ

SGK Rehberi
Bu haber 17,370 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı