SGK Rehberi
Mevzuat >> Kanun

Bütün memurlar kanunen bunu giymek zorunda

25 Nisan 2013 Perşembe 20:54
Bütün memurlar kanunen bunu giymek zorunda

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 671
Kabul Tarihi : 25/11/1925
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/1925 Sayı : 230
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 108

Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Madde 3 - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.

SGK Rehberi
Bu haber 3,957 kez okundu.
01 Mayıs - 22:00
Kanunlardan ''Sakat'', ''Özürlü'', ''Çürük'' ifadelerini kaldıran Kanun
30 Nisan - 00:32
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapıldı
30 Nisan - 00:26
İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı