SGK Rehberi
Yurtdışı

Yabancı Uyruklu Sigortalılarla İlgili Yeni Dönem Başladı

22 Nisan 2014 Salı 08:38
Yabancı Uyruklu Sigortalılarla İlgili Yeni Dönem Başladı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 27. maddesinde 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden verilen Çalışma İzin Muafiyet Teyit Belgesinin aynı zamanda ikamet izni de sayılacağı öngörülmüştür.

Anılan yasa maddesinin 11/4/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle yabancı uyruklu kişiler için 11/4/2014 tarihinden itibaren çalışma izin belgesi alınmış olması halinde, ayrıca ikamet izin belgesinin alınmasına gerek kalmamıştır.

Diğer taraftan, yabancı uyruklu sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014/5 sayılı Genelgesinde 11/4/2014 tarihinden itibaren çalışma izin belgesi alan sigortalılar için verilecek sigortalı işe giriş bildirgelerinin en geç çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumun verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağı açıklanmıştır.

Bu çerçevede17/3/2014 – 17/3/2015 tarihleri arasında çalışma izin belgesi alınmış bir sigortalıya ait izin belgesinin işverene 25/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği düşünüldüğünde, sigortalı işe giriş bildirgesi en geç 24/4/2014 tarihine kadar verildiği takdirde, yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. İşe giriş bildirgelerinin 30 günlük süre geçtikten sonra verilmesi halinde ise bir aylık asgari ücret tutarında (1071 TL) idari para cezası uygulanmaktadır.

KAPAT [X]

Yine 2014/5 sayılı Genelgede 30 günlük süreye bağlı olarak işyeri bildirgesinin ve aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde bu belgelere idari para cezası uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Bu nedenle iş giriş bildirgelerinin verilmesi gereken 30 günlük süre, işyeri bildirgesinin ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini aşıyor ise işyeri bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi sözkonusu 30 günlük süre içinde verildiği takdirde bu belgelere de idari para cezası uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edilmiş olmasına rağmen, sigortalının yurtdışında bulunması, hastanede yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamamsı vb. gibi nedenlerden yabancı uyruklu sigortalıların çalışmaya başlamaması halinde, işe başlanılmadığının her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

SGK Rehberi
Bu haber 5,071 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?