SGK Rehberi
Emekli

163 başlıkta soru ve cevaplarla memur emekliliği

17 Nisan 2022 Pazar 21:00
163 başlıkta soru ve cevaplarla memur emekliliği

1-Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre tarafıma aylık bağlanır mı?

Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarafınıza aylık bağlanabilecektir.

2-(5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

Geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Dul aylığı, tarafına yapılan toplu ödemeyi ihya edip parayı ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

3-16 yaşında bir kız çocuğum. Annem/babam (hizmet süresi 5-10 yıl arası) Devlet Memuru iken vefat etti. Bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Anne/babanızın 5-10 yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aylık bağlanması için yeterlidir. Maaşınız, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır. Aylık bağlanmasına dair talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

4-Eşim (5-10) yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Çocuklarıma aylık bağlandı, ancak bana bağlanmamıştı. Bu Kanundan (5510 sayılı Kanun) sonra tarafıma aylık bağlanır mı?
Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterli olduğundan, tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının adresi:
Mithat Paşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA

5-Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Kanuna göre 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

6-Eşim, Devlet Memuru iken vefat etti. Hizmet süresi 5-10 yıl arası. Bu durumda bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir.

-Talep dilekçesi İle birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

Adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

7-Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

5510 sayılı Kanunun 41. Maddesi gereği yapılan tüm borçlanmalarda olduğu gibi askerlik borçlanmasında da sigortalıların, taraflarına borcun tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi sigortalıların ise askerlik borçlanmalarını Kurumlarınca aylıklarından %16 oranında kesinti yapılmak suretiyle taksitle veya taraflarınca tek seferde ödeme imkanı bulunmaktadır.

8-Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/a’ya (SSK) tabi çalışıyorum.1.10.2008 tarihinden sonra Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren dilekçe ile Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

9-Emekli Polis Memuruyum. 4/a’lı (SSK) bir işe girersem ek ödemem kesilir mi?

Göreve girdiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren, ek ödemeniz kesilir.

10-Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?
Evet.

11-Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Başka hizmeti yok. Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya (5510 sayılı Kanun) göre tarafıma aylık bağlanması mümkün mü?

Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir. Borçlanacağınız süre ile de eşinizin hizmeti 5 yılı doldurmayacağından tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

12-Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

13-Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.

14-01.10.2008 tarihinden önce (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b.4/c) ne olur?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

15-Babam 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti ve tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanunun 4/b sözleşmeli öğretmen olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilir.

16-5510 sayılı Yasa hükümlerine göre polislerden kimler borçlandırılabilecektir?

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okunan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam edilen öğrencilik sürelerinin borçlanılması mümkündür.

17-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

5510 sayılı Kanuna göre askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

18-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Yedek subay okulunda geçen öğrencilik sürelerimi borçlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

Borçlanma talep dilekçesi elden, posta yolu ile veya e-devlet üzerinden başvurabilirsiniz.

19-Eşim 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlarsam, bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde size aylık bağlanacaktır.

-Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

20-Babam 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlamam halinde tarafıma aylık bağlanır mı?

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde ve 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlara sahip olmanız halinde aylık bağlanabilecektir.

Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

21-Devlet memuru iken vefat eden kişinin evli kız çocukları, emekli ikramiyesinden faydalanabilir mi?

Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

22-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ben yabancı uyrukluyum, tarafıma aylık bağlanır mı?

Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı iseniz; TC Vatandaşı gibi işlem görürsünüz.
Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz; Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili konsoloslukla yapılan yazışma neticesinde, o ülkenin TC Vatandaşlarına verdiği haklar nispetinde aylığınız bağlanır.

23-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?

Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız gerekmektedir.

24-Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

25-Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

26-4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

27-4/a ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

28-Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

29-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;

Eş : %75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50

Eş, 1 yetim : %60 %30

Eş, 2 yetim : %50 %25, %25

Tek yetim : %50

2 yetim : %40, %40

30-Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

31-Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.

32-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Yetim aylığı ister 5434 sayılı Kanuna ister 5510 sayılı Kanuna göre bağlanmış olsun, 25 yaşına kadar öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin sigortalı olarak işe girmesi halinde aylıkları kesilmez.

33-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

34-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden babamdan erkek yetim aylığı alan üniversite öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yükseköğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır.
Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malullük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır.
Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.

35-Emekli Sandığından kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

36-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

37-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?

01.10.2008 tarihinden sonra; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunlu dur.

38-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

39-Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden kişilerin varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır;

Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri (bu talep e-Devlet üzerinden de “Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi” bölümü tıklanarak gerçekleştirilebilmektedir),

Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği), veya noterden alınmış mirasçılık belgesi,

Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.

40-Emekli Sandığından aylık alıyorum. İkamet adresim değişti, nereye bildirmem gerekir?

Adres değişikliğinizi belirtir dilekçenizi, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7 06410 Sıhhiye/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.

Ayrıca, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka ve Adres Değişikliği” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz.

41-Eşimden, Emekli Sandığından dul maaşı alıyorum. Annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, aylık tercih etme hakkım var mı?

Dilekçe ile aylık tercihi müracaatında bulunulması halinde tercih ettiği aylık bağlanabilecektir.

42-Eşim Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti. Eşimin ölümünden sonra doğum yaptım, çocuğuma maaş bağlanır mı?

Emeklinin ölümünden önce hamile kaldığınız çocuğunuza, doğum tarihini takip eden aybaşından itibaren maaş bağlanır.

43-Emekli Sandığı Emeklisi eşimden boşandım. Müşterek çocuklarımıza ve bana, dul-yetim aylığı bağlanır mı?

Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi maaş bağlanmaz.

44-Babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, ben Reddi Miras Davası açtım. Bu durumda Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Reddi Miras Davası açmanız, aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat(men) edilme durumunda aylık alamazsınız.

45-18 yaşımı bu yıl doldurdum. Haziran ayında liseden mezun oldum, aynı dönemde üniversiteyi kazandım. Ara dönemdeki aylıklarım ödenir mi?

Orta öğrenimi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlamış iseniz aylıklarınız kesintisiz ödenir.

46-Emekli Sandığından Kasım 2008 tarihinde kızım ve bana 01.10.2008 tarihinden sonra aylık bağlandı. Aralık 2008'de kızım evlendi ve 24 ay üzerinden evlenme ikramiyesi aldı. Benim aylık oranım ne zaman artar?

Kızınıza evlenme ikramiyesi ödendiğinden, sizin aylıklarınız 24 aylık sürenin bitiminde artırılacaktır.

47-Eşim, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada öldü. Bana ve çocuklarıma Emekli Sandığından aylık bağlanır mı?

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir.

48-Emekli Sandığından; annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün İkramiye tutarları, aylık oranlarımıza göre mi ödenir?

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

49-Emekli Sandığı aylığımı aldığım banka şubesini değiştirmem gerekiyor, ne yapmalıyım?

Banka değişikliği için dilekçe ile Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurabileceğiniz gibi, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka Değişikliği” bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

50-Emekli maaşım evde almak istiyorum. Kurumunuz tarafından konutta ödeme yapılıyor mu?

Bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmanız halinde aylıklarınız konutunuzda ödenebilecektir.

51-Emekli Sandığından aylık alan bir emekliyim ve 2 yıllık yüksekokulu bitirdim. İntibakım yeniden yapılarak aylık derecem ve kademem yükseltilebilir mi?

Aktif olarak görevde olanların intibakı yapıldığından, yeni öğrenim durumunuza göre intibakınızın yapılması ve emekli aylıklarınızın yükseltilmesi mümkün değildir.

52-Eşim, hakkı olan 3 aylık maaşını alamadan vefat etti. Ne yapmam gerekir?

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığımıza dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, bankadan iade edilen miktar, vefat tarihi itibarı ile incelenerek varislere ödenecektir.

53-Emekli Sandığı/4-c aylığımı hangi banka şubelerinden alabilirim?

Ziraat Bankası

PTT

Halkbank

Vakıflar Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Finansbank

ING Bank

Denizbank

Akbank

Yapı Kredi Bankası

TEB

HSBC

Şekerbank

Kuveytturk

Burgan Bnk A.Ş.

Albarakaturk

Anadolubank

Tekstilbank (ICBC)

Türkiye Finans A.Ş.

Alternatif Bank A.Ş.

Turkish Bank A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası

FibaBanka

Odeabank

Vakıf Katılım Bankası

54-01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum. 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

55-Kamu Sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu da 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.

56-4/a’lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için,

8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,

İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,

En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.

57-Devlet Memuru iken emeklilik başvurusunda bulundum. Evraklarım Kurumunuz kayıtlarına geçtikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? Bunun için belli bir süre var mıdır?

İlgililerin emeklilik evrakının Kurumuz kayıtlarına geçtiği andan itibaren emekliliğin iptali mümkün değildir.

58-Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi?

5434 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı almakta iken 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir. Ancak 5510 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı alanların 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmektedir.

59-Emekli Sandığından emekli aylığı alıyorum. Bu aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilir mi?

Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası primi kesilmeyecektir.

60-01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. 2010 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

61-Eşime, Emekli Sandığından serbest seyahat kartı çıkartmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Müracaatınızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapmanız gerekmektedir. Serbest Seyahat Kartlarının düzenlenmesi anılan Bakanlıkça yapılmaktadır.

62-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?

Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.

63-Polis Memuru iken ölen eşimden dul aylığı alıyorum. Tarafıma ek ödeme ödenir mi? Ödenirse hangi oranda ödenir?

Aylık bağlanan dul eşine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır.

64-Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı veya toptan ödeme yapılmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

65-Emekli Sandığına/4-c’ye tabi hizmetlerimin en fazla kaç yılına ikramiye alabilirim?

Emekli Sandığına tabi hizmetlerinizin tam yıllarının tamamına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

66-Emekli Sandığı çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. Özel sektörde 4/a’lı (sigortalı) geçen ve 4/b’li (bağ-kur) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

67-Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Kız çocuk olarak Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

68-Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

69-Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

70-4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

71-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

72-Emekli Sandığı ikramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı

Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

73-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. 3201 sayılı Yasaya göre borçlandığım yurt dışı hizmetlerime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim?

3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

74-Kamuda, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken kadrolu öğretmen olarak atandım. Sözleşmeli çalıştığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

75-Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı?

Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

76-01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanunun Geçici 192'nci maddesi uyarınca, iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenir mi?

Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, Geçici 192. Madde iştirakçiliğinde özel sektörde geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

77-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Borçlandığım ücretsiz izin sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenecek mi?

Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.

78-Emekli Sandığından aylık almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda diğer aylık alanların aylıkları yükseltilecek mi?

5434 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda diğer aylık alanların aylıkları yükseltilecektir.

5510 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığı almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda ise diğer aylık alanların aylıkları 24 ay süresince yükseltilmemektedir.

79-22 yaşında bir bayanım. Beni evlat edinen annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti. Tarafıma aylık bağlanır mı? Gerekli belgeler nelerdir?

Evlat edinen anne ya da baba tarafından size yetim aylığı bağlanır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine yazılı müracaat edilmesi yeterlidir.

80-Eşim, Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü. Eşimin ilk eşinden olan çocuklarına, benim çocuklarımdan daha fazla aylık bağlandı, neden?

İlk eşten olan çocuklar, ana baba yetimi sayıldığından, aylık bağlama oranları diğer eşin çocuklarından fazladır.

81-Evlatlık verdiğim çocuğum emekli iken vefat etti. Emekli Sandığından tarafıma aylık bağlanır mı? Bağlanırsa gerekli olan evraklar nelerdir?

Evlatlık verdiğiniz çocuğunuzdan dolayı size aylık bağlanır. Dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

82-Emekli Sandığı Emeklisi olan babam/annem, üç aylığını aldığı gün vefat etti. Dosyadan başka aylık alacak kimse yok. Hakkı olmayan aylıkları, biz varislerinden geri alınır mı?

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanların peşin ödenen aylıkları ölümleri halinde geri alınmamaktadır. Ancak makam-görev/temsil tazminatları ilgililere hayatta bulundukları sürece ödeneceğinden, hak sahibinin vefatı halinde makam-görev/temsil tazminatlarına ilişkin tutarlar ile 5434 sayılı Kanunun ek 81 ve ek 84. maddesine göre ödenecek ek ödemeler borç çıkartılarak tahsil edilecektir.

83-Emekli Sandığı Emeklisi eşimle aramızda 30 yaş fark var. Eşim vefat etti, tarafıma aylık bağlanır mı?

Müşterek çocuklarınız varsa veya evlendiğiniz tarihten itibaren 10 yıl geçmiş ise; normal oranlarda aylık bağlanır. Şayet bu şartları taşımıyorsanız yarı oranda aylık bağlanır.

84-Emekli Sandığından Emekli olan eşime, boşanmak için dava açmıştım. Mahkeme tarafından boşanma kararı verildiği sırada eşim öldü. Tarafıma aylık bağlanır mı?

Mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş ise tarafınıza aylık bağlanmaz.

85-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. Evlendim, evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Erkek yetim aylığı alanlara evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.

86-4/a’dan (SSK) malulen emekli oldum. Diyaliz hastasıyım ve %80 özürlü raporum var. Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamdan erkek yetim aylığı alabilir miyim?

Erkek yetimlere Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilmesi için; malullük ve muhtaçlık artları birlikte aranmaktadır. 4/a’dan (SSK) emekli aylığı aldığınız için muhtaç olamayacağınızdan, tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

87-4 yıllık yüksekokulu bitirdim, 25 yaşını doldurmadan yüksek lisans kazandım. Aylık alabilir miyim?

25 yaşını doldurana kadar aylık alabilirsiniz.

88-4/c kapsamında yetim aylığı almaktayım. Askere gidersem aylığım kesilir mi?

Öğrencilik haklarından yararlandığınız sürece askere gitseniz de aylıklarınız ödenmeye devam edilir.

89-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alan öğrenciyim. Kayıt dondurdum, maaşımı almaya devam edebilir miyim?

Öğrencilik haklarından yararlanmadığınız için tarafınıza aylık ödenmez.

90-Doktora yapıyorum, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Doktora öğrencilerine yetim aylığı ödenmemektedir.

91-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. 2. kez yüksek lisans (mastır) yapmam halinde aylık almaya devam edebilir miyim?

Erkek yetimlerin 2. kez yüksek lisans yapmaları halinde yetim aylığı ödenmemektedir.

92-İki yıllık yüksekokul bitirdikten sonra 2. üniversiteyi kazandım. 25 yaşını doldurmadığım için Emekli Sandığından tekrar yetim aylığı alabilir miyim?

Kazandığınız bölüm, bitirdiğiniz bölümün devamı ise; lisans öğrenimine hangi sınıftan başladıklarına (yabancı dille öğretim yapılan programlara kayıt için devam edilen yabancı dil hazırlık sınıfları dahil) bakılmaksızın, yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bitirdiğiniz bölümle ilgisi olmayan bir bölüme kayıt yaptırmanız halinde aylık alamazsınız.

93-Emekli Sandığından, 01.10.2008 tarihinden önce 12 ay üzerinden evlenme ikramiyesi almıştım. Yeni çıkan Yasadan (01.10.2008 tarihinden sonra) yararlanarak evlenme ikramiyemi 24 ay üzerinden alabilir miyim?

5434 sayılı Kanun kapsamında aylık alan ana, eş ve kız yetimlerin evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödendiğinden tarafınıza 01.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlara ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

94-Evlenme ikramiyemden herhangi bir kesinti yapılır mı?

Evlenme ikramiyenizden, hak etmeden aldığınız aylıklar ve her türlü kanuni kesintiler yapılabilir.

95-Emekli Sandığı hizmeti (5-10) yıl arası iken vefat eden eşimden dolayı 01.10.2008 tarihinden sonra tarafıma dul aylığı bağlandı. Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

İlgiliye bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış olduğundan ve 5510 sayılı kanuna göre evlenme ikramiyesi sadece kız çocuklarına ödendiğinden tarafınıza evlenme ikramiyesi ödenmez.

96-5434 sayılı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. 2010 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın on iki katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

97-Eşim Kore Gazisi iken vefat etti. Ben dul aylığı alıyorum, evlenirsem evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.

98-İstifa eden bir polis memuruyum. Fiili hizmet süresi zamlarımı 4/a (SSK) hizmetlerim ile birleştirebilir miyim?

Fiili hizmet sürelerine, fiili hizmet süresi zamları da ilave edilerek bildirildiğinden, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu süreler, toplam fiili hizmet süreleri birleştirilir.

99-Devlet memurlarına emekli aylığı bağlanırken fiili hizmet süresi zammı dikkate alınır mı?

Fiili hizmet süresi zammı; emekli ikramiyesi, emekli aylığı ve tabi olunan emeklilik yaşının hesabında dikkate alınır.

100-Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla 8 yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler.

101-Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yedek Subay olarak görev yaptığım sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Yedek subay olarak görev yapanlara fiilen çalıştığı her yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.

102-Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olarak görev yapmaktayım. Ücretsiz izinde geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Ücretsiz izinde geçen sürelere, fiili hizmet süresi zammı uygulanmamaktadır.

103-Polis memuru bir bayanım. Ücretsiz iznimi borçlandım, bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Ücretsiz izinli olarak geçen sürelere, fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

104-Emniyet Hizmetlerinde çalışan Polis Memuruyum. En fazla kaç yıl fiili hizmet süresi zammı alabilirim?

Fiili hizmet süresi zamlarınız; sekiz yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.

105-Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman çavuş olarak görev yapmaktayım. Fiili hizmet süresi zammı ne kadardır?

Fiilen çalıştığınız her yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.

106-Milli İstihbarat Teşkilatı Mensubuyum. Fiili Hizmet Süresi Zammım ne kadardır?

Tarafınıza fiilen çalıştığınız her yıl için; ( 8 yılı geçmemek üzere ) 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır.

107-Emniyet teşkilatında çalışan komiserim. 2 yıl yurt dışında görevlendirildim. Bu sürelere fiili hizmet süresi zammı alabilir miyim?

Kadronuzun Emniyet hizmetleri sınıfında kalması ve bulunduğunuz kadro ile ilişiğinizin kesilmemesi şartıyla, fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edersiniz.

108-Devlet memuruyum 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan bir işte çalışıyorum. Benden ve kurumumdan tahsil edilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?

Çalışmalarının 60 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 3,33 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %14,33 olmak üzere toplam %23,33 olacaktır.

109-Devlet memuruyum. 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan bir işte çalışıyorum. Benden ve Kurumumdan tahsil edilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?

90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 5 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %16 olmak üzere toplam %25 olacaktır.

110-Devlet memuruyum. 180 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanan bir işte çalışıyorum. Benden ve kurumumdan tahsil edilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları kaçtır?

180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 10 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %21 olmak üzere toplam %30 olacaktır.

111-Emekli Sandığına tabi bir Subayım. Harp Okulunda geçen sürelerime fiili hizmet süresi zammı verilir mi?

Harp Okullarında geçen öğrencilik süreleri için fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

112-Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı?

Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

113-4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışan bir bayanım. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/b’ye (BAĞ-KUR) çalışan kız yetimlere aylık bağlanamaz.

114-Emekli Sandığından sicil numarası alabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

Emekli sicil numaranızı, Kurumunuz aracılığı ile alabilirsiniz.

Görev yapmakta olduğu Kuruma müracaat edilmesi yeterlidir.

115-Devlet Memuruyum. Üniversitede geçen fahri asistanlık sürelerimi borçlanmak istiyorum. Gerekli olan belgeler nelerdir?

Borçlanma talep dilekçesi ve fahri asistanlık sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belge ile elden, posta ile veya e-devlet kanalıyla başvurabilirsiniz.

116-Emekli Sandığına tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan emekli olabilir miyim?

15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz.

117-Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?

Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi ile yazılı olarak Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

118-4/b (BAĞ-KUR) ve 4/a (SSK) hizmetlerim, Emekli Sandığından bağlanacak aylığımı etkiler mi?

Birleştirilen bütün hizmetler, emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Aylık bağlama oranı, toplam hizmet süresi üzerinden hesap edilir.

119-Devlet Memuruyum. 01.10.2008 tarihinden sonra görevden uzaklaştırılan memurlardan sigorta primi tahsil edilir mi?

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.

120-01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı iştirakçi iken kendi isteğimle sigortalılığımı sona erdirdim. Yeniden aynı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

Tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkân bulunmamaktadır.

121-01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı iştirakçi iken emekli kesenek ve kurum karşılığını ödememem nedeniyle sigortalılığım sona erdi. Yeniden aynı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olabilir miyim?

Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödememeleri nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri eski kanuna göre iştirakçi olmaları mümkün değildir.

122-Zorunlu sigortalı olmam nedeniyle 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı iştirakçiliğim sona erdi. Yeniden aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

Zorunlu sigortalı olmaları nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenler, zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde tekrar isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

123-01.10.2008 tarihinden sonra göre Devlet memuru olarak göreve başladım. Kıst aylıklarımdan sigorta primi kesilir mi?

Göreve başlaya sigortalıların, o aya ait kıst aylıklarından sigorta primi alınır.

124-Devlet memuru iken tutuklanıp beraat ettim. Tutuklu kaldığım sürelerin primleri ne şekilde tahsil edilir?

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.

125-Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamın/annemin aylığından yararlanmak isteyen bir kız çocuğum. Aylık alabilir miyim? Gerekli olan evraklar nelerdir?

Bekar olması ve Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmaması veya Emekli Sandığından(4/c’ye tabi) aylık almaması halinde yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla aylık bağlanır.

126-Emekli Sandığından emekli aylığı almaktayım. Benimle aynı süre çalışıp emekli olan kişiden daha az aylık alıyorum, neden?

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye\ANKARA adresine emsal gösterdiği kişinin emekli sicil numarasını da belirtir şekilde yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

127-Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilerin sigortalılıkları, hangi hallerde son bulur?

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,

İsteğe bağlı iştirakçi olarak, Emekli Sandığı ile ilgilendirildikten sonra, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlanılması, Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin, bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri hallerinde son bulur.

128-Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilerin yatırması gereken aylık kesenek ve kurum karşılık tutarı ne kadardır?

İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Kurumumuzla ilgilendirilenler 1/1/2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

129-Zorunlu sigortalı olmam nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçiliğim sona erdi. Yeniden aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

Sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde tekrar isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

130-5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi iken emekli kesenek ve kurum karşılığını ödememem nedeniyle sigortalılığım sona erdi. Yeniden aynı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olabilir miyim?

Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödememeleri nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenlerin 5434 sayılı Kanun uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkan bulunmamaktadır.

131-Emekli Sandığına tabi 25 yıl hizmetim varken istifa ettim. Yaşım dolana kadar hangi haklardan faydalanabilirim?

Kanunda öngörülen yaşını doldurduğu tarihte yazılı olarak müracaat etmesi halinde emekli aylığınız bağlanacaktır. Bu zaman zarfında genel sağlık sigortasına prim ödeyerek sağlık haklarından faydalanabilirsiniz.

132-Emekli Sandığı maaşımı yurt dışındaki bir bankadan alabilir miyim?

Kurumumuzdan aylık alan ve yurt dışına yerleşenlerden, aylıklarının yurt dışına transferini isteyenlerin aylıkları, yazılı talepleri (aylıklarının transfer edilmesi istenen banka şubesi adı, adresi, banka kodları, banka hesap numarası, IBAN ile ikamet adresini içeren) üzerine transfer masrafları kendilerince karşılanmak şartıyla talep dilekçelerinde belirtilen banka şubesindeki hesap numaralarına gönderilmek üzere MOSİP sistemine aktarılmakta ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık şubesi aracılığı ile döviz olarak transfer edilmektedir. Bu kapsamda aylıklarını yurt dışına transfer etmek isteyenler, taleplerini aynı zamanda e-Devlet üzerinden de “Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi" bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirler.

133-Emekli Sandığından eşinden dul aylığı almakta olan bir kişiyim. 4/a’lı (SSK) işe başlamam halinde almakta olduğum aylığım kesilir mi?

Evlenmediğiniz sürece 4/a veya başka herhangi bir statüye tabi çalışmaya başlamanız, dul aylığı almanıza engel değildir.

134-Emekli Sandığı Emeklisiyim, vergi iadesi tutarlarını hangi dönemlerde alıyorum?

01.01.2006 tarihinden itibaren; vergi iade tutarları, ek ödeme adı altında aylıklarınızla birlikte ödenmektedir.

135-Emekli Sandığından aylık almakta olan Terör Malulüyüm. Devlet memuru olmam halinde maaşım kesilir mi?

Aylıklarınız kesilmeyecektir. Ancak hakkınızda; devlet memuriyetine başlamanız halinde uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Genel sağlık primi kesilmez.

136-Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Başka hizmeti yok. Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya göre tarafıma aylık bağlanması mümkün mü?

Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir.

137-Emekli Sandığı serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınıyor mu?

Yönetmelik gereğince serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınmamaktadır.

138-İkamet ettiğim ilçede banka şubesi yok, Emekli Sandığı aylığımı nereden alabilirim?

Aylıklarınızı, PTT Bank Şubelerinden alabilirsiniz.

139-Babam, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada şehit oldu. Bize maaş bağlanır mı?

Şehit olanların dul ve yetimlerine vazife malullüğü aylığı bağlanır.

140-Emekli Sandığı emeklisiyim, aynı zamanda Kıbrıs Gazisiyim. Her iki maaşı birlikte alabilir miyim?

Emekli Sandığından aylık almakta olan kişiler, aynı zamanda Kıbrıs Gazisi aylıklarını da alabilirler.

141-Eşim, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada öldü. Bana ve çocuklarıma Emekli Sandığından aylık bağlanır mı?

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır.

142-Babamdan dolayı Tütün İkramiyesinden faydalanan annem vefat etti. Bu ikramiyeden biz varisleri faydalanabilir miyiz?

Annenizin vefatından önce hak edip de alamadığı tütün ikramiyesi var ise varislerin, Kurumumuza dilekçe ve veraset ilamı ile veya noterden alınacak mirasçılık belgesi ile müracaatları halinde ödenecektir.

143-Emekli Sandığından; annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün İkramiye tutarları, aylık oranlarımıza göre mi ödenir?

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

NOT: Tütün İkramiye tutarları, yılın ilk üç ayı içerisinde ödenir.

144-Emekli Sandığından aylık almakta olan terör malulüyüm. 4/a (SSK) veya 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi bir göreve başlamam halinde vazife malullüğü aylığım kesilir mi?

Aylıklarınız hiçbir suretle kesilmeyecektir; ancak 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında bir işe başlamanız halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Genel sağlık sigortası pirimi kesilmez.

145-Emekli Sandığından malul erkek yetim aylığı alıyorum. 4/a (SSK), 4/b (BAĞ-KUR) veya 4/c’ (Emekli Sandığı) tabi bir işe girmem halinde aylığım kesilir mi?

Malul erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için; malul ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır. Göreve girmeniz halinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir.

146-Bayram ikramiyesi nedir? 4/c kapsamında aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerimiz bu ikramiyeden nasıl faydalanırlar?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerimize ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. Bu ödeme için herhangi bir talebe gerek yoktur. 4/c kapsamında bu ikramiyeden faydalanabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda mutlak surette Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı veya ölüm aylığı alıyor olmak gerekmektedir.

Bayram ikramiyesi emeklinin kendisi için 1.100 TL olmakla birlikte, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerine bayram ikramiye ödemeleri hisseleri oranında ödenmektedir. Birden fazla dosyadan aylık/gelir almakta olan emekli veya hak sahiplerine bayram ikramiyesi en fazla ödeme aldıkları dosya üzerinden yapılmakta olup, birden fazla dosya için aynı kişiye bayram ikramiyesi ödeme imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca, Bayram ikramiyesi ödemelerinden kesinti yapılamadığı gibi haciz işlemi de gerçekleştirilemez.

147-Askeri öğrencilik süreleri sigortalılık süresi sayılmakta mıdır?

15/10/2008 tarihi itibariyle askeri öğrencilik süreleri mesleğe atanılması şartı ile sigortalı hizmet sayılmaktadır. (5510 4/d)

15/10/2008 öncesinde atandığı için haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta kişilerin askeri okul süreleri ise;
11/7/1978 tarihi itibariyle harp okulunda, astsubay sınıf okulunda geçen 18 yaş üstü süreler okulun başarı ile bitirmiş olması şartıyla fiili hizmetten sayılmaktadır. Subay nasbedilmek şart değildir. (5434 12/j).
11/7/1978 tarihi öncesi astsubay sınıf okulu süreleri ise borçlanma kapsamında olup 5434 sayılı Kanunun geçici 170 nci maddesine göre ortakokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılması ve bundan doğacak borçlanmaların iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Kurumumuza bir yıl içinde ödenmesi söz konusudur.

148-Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) polislik eğitimine tabi tutulan adayların bu süreleri hizmetten sayılır mı?

2/8/2013’ten sonraki POMEM süreleri mesleğe atanma koşulu ile hizmetten sayılmaktadır ancak bu tarihten önceki POMEM eğitim süreleri hizmet sayılmaz ve borçlanılması da mümkün değildir.

149-5510 sayılı Kanun kapsamında 4/c sigortalısıyım ve göreve başlama tarihim 11/12/2008’ dir. Daha önce 1999-2000 öğretim yılında 8 ay süre ile vekil öğretmenlik yaptım. 5434 sayılı Kanuna tabi olur muyum?

Vekil öğretmenlik, vekil imamlık görevleri sırasında kişiler için Kurumumuza emekli keseneği gönderilmektedir ve 5434 sayılı Kanunun 31. maddesine göre adına kesenek gönderilmesi ile kişinin sigortalı hizmet süresi başlamaktadır. Dolayısıyla 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılırsınız. Eğer Kurumumuz mevcut kayıtlarında yer almayan vekil öğretmenliğiniz, vekil imamlığınız var ise görev yaptığınız sürelere ilişkin olarak görev yaptığınız okul, yer, tarih, il ve ilçe gibi verileri içeren bir dilekçe ve varsa konuya ilişkin olarak temin edebileceğiniz belge örnekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye Çankaya/ANKARA adresine müracaat etmeniz halinde durumunuzun incelenmesi mümkün olabilecektir.

150-5434 sayılı Kanun kapsamında 4/c sigortalısıyım. Sigorta başlangıç tarihim 15/4/2000 olup 1993 yılında 8 ay süre ile vekil öğretmenlik yaptım. Bu durumun sigortalılığıma ve emeklilik haklarıma etkisi nedir?

Vekil öğretmenlik sürenize göre sigorta başlangıç tarihiniz belirlenecek olup emeklilik için gerekli yaş ve hizmet şartlarınız belirlenirken bu süreler de dikkate alınacaktır.

151-Açıktan vekil olarak atananların sosyal güvenlik statüsü nedir?

2008 Ekim ayı başından sonra 657 sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince memurların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebebiyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil olarak atananlar 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin (c) bendine tabi sigortalı sayılacaktır.

152-HİTAP nedir? HİTAP kayıtlarım hatalı, ne yapmam gerekir?

Hizmet Takip Programı(HİTAP), 4/c sigortalılarının, ilk göreve başladıkları tarihten itibaren tüm hizmet sürelerini, emeklilikte tabi oldukları yaş ve emekli olabilecekleri tarihi gösteren programdır. HİTAP bilgileri, ilgililerin çalıştığı kurum/kurumlarca girilmektedir. HİTAP kayıtlarınızda hata var ise halen veya son defa çalıştığınız Kurumunuza başvurmanız gerekmektedir.

153-HİTAP dökümü resmi belge olarak kullanılabilir mi?

E-devlet sistemi üzerinden alınan hizmet belgesi, Kurumunuzca yapılan bildirimleri göstermektedir. Kurumunuz, siz emekli olana kadar bu bilgileri değiştirme ve güncelleme yetkisine sahiptir. Programa internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu olup, aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

154-E-devlet üzerinden hangi işlemleri yapabilirim?

E devlet üzerinden SGK nın pek çok işlemi için müracaatta bulunmanız mümkündür. Devlet memurlarının da SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan işlemlerden sigortalılıklarına ilişkin kayıtları görme, isteğe bağlı ilgilendirilme başvurusu, borçlanma başvurusu, fiili hizmet süresi zammı bilgisi talebi, hak sahiplerine ölüm yardımı ödemesi veya dul/yetim aylığı bağlanması talebi gibi işlemlerini e-devlet kanalıyla yapabilmesi mümkündür. Ayrıca Ekim 2008 aybaşından sonra göreve başlayan 5510 sayılı Kanuna tabi 4/1-c sigortalılarının askerlik ve doğum borçlanması başvurusu üzerine borç tahakkuk bildirimleri de yine e-devlet kanalıyla yapılmaktadır.

155-HİTAP üzerinden Kurumum vasıtasıyla hangi başvuruları yapabilirim?

Emeklilik ve borçlanma başvuruları Kurumunuzca HİTAP üzerinden iletilebilir.

156-Sağlık çalışanları fiili hizmet süresi zammından faydalanmakta mıdır?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine tabi sağlık çalışanları, 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya eklenen (20) sıra numarası ile hükmün yürürlüğe girdiği 03/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen unvan ve kadrolarda insan sağlığına ilişkin işlerde geçen fiili çalışmalarından dolayı her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadır.

157-Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmakta mıdır?

15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK 153 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya eklenen (19) sıra numarası ile eklenen ve 1/09/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hüküm gereğince ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler çalışmalarının ¼’ ü oranında fiili hizmet zammı süresi zammından yararlandırılmaktadır.

158-Emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığı görevine seçilenler de 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olmak zorunda mıdır?

Emekli aylığı almakta iken belediye başkanı olanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olmaları, sigortalıların isteğine bağlıdır. Bunlar isterlerse emekli aylığı kesilmek suretiyle dilekçelerinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu kapsamda sigortalı olabilirler.

159-Emekli aylığı almakta iken belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olabilirler mi?

5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesi sadece aktif sigortalı olanlara bu hakkı vermiş olup, emekli statüsünde olanların 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olmaları mümkün değildir.

160-Belediye Meclisi üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olabilirler mi?

Belediye Meclisi üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar.

161-İl Genel Meclisi Üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olabilirler mi?

İl Genel Meclisi Üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar.

162-İl encümenine seçimle gelen üyeler 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olabilirler mi?

İl encümenine seçimle gelen üyeleri isteklerine bakılmaksızın zorunlu 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalıdırlar.

163-5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında sigortalılığı devam etmekte iken il encümen üyeliğine seçilenlerin bu kapsamda sigortalılığı devam eder mi?

İl encümenin seçimle gelen üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından bunların 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı il encümen üyeliğine seçildiği tarihten itibaren son bulacaktır.

SGK Rehberi
Bu haber 108 kez okundu.
18 Ekim - 10:40
İngiliz bakandan skandal emekli maaşı açıklaması: Söz veremem
18 Ekim - 10:20
Konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak?
18 Ekim - 09:31
Kamudaki elektronik harcamalara ilişkin önemli düzenleme!