SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

SGK İsteğe Bağlı Sigortalılara Yaptığı Kıyaktan Geri Döndü !!!!

24 Mart 2014 Pazartesi 09:11
SGK İsteğe Bağlı Sigortalılara Yaptığı Kıyaktan Geri Döndü !!!!

Genelde yazılarımıza ve açıklamalarımıza nezaket gereği bildiğiniz üzere diye başlanmaktadır. Ancak şu an o ifadeyi kullanmamız mümkün olmuyor. Çünkü SGK nın 2014/5 sayılı genelgesinin birinci versiyonunu okuyunca aslında bazı şeylerin bildiğimiz/bildiğiniz gibi olmadığını anlıyorsunuz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 67 inci maddesinde İsteğe bağlı sigortalılar için Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları belirtilmiştir;

Madde 67 ……

KAPAT [X]

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) (İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

….

şarttır.

Hükmü yer almaktadır. Bizlerde bu hüküm gereğince isteğe bağlı sigortalıların sağlık yardımı alabilmesi için prim borcunun olmaması gerektiği anlamını çıkartıyorduk. Oysa aslında prim ve prime ilişkin prim borcu ifadesinin SGK tarafından yapılan yorumu farklıymış.

Farklı olduğunu da 2014/5 sayılı Genelgenin birinci versiyonunu okuyunca fark ettik.

Genelgenin ilgili bölümünde;

4- “İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Hesabı ve Ödenmesi” başlıklı yedinci bölüme aşağıdaki başlık ilave edilmiştir.

“4- Genel sağlık sigortası hak sahipliği

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile isteğe bağlı sigortalılar 1/10/2008 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmış olup, Kanunun 52 nci maddesi gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi dahi olsalar genel sağlık sigortası primini ödemekle yükümlüdürler.

İsteğe bağlı sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaları için sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ayrıca 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Hükmüne yer verilmiştir. Böylece isteğe bağlı sigortalıların yaklaşın 3 ay boyunca borçlu olduğu halde sağlık yardımlarından yararlanabileceği anlaşılmıştır. Ancak SGK 2014/5 sayılı genelgenin ikinci versiyonunu yayımladı ve yeni versiyonda;

4- “İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Hesabı ve Ödenmesi” başlıklı yedinci bölüme aşağıdaki başlık ilave edilmiştir.

“4- Genel sağlık sigortası hak sahipliği

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile isteğe bağlı sigortalılar 1/10/2008 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmış olup, Kanunun 52 nci maddesi gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi dahi olsalar genel sağlık sigortası primini ödemekle yükümlüdürler.

İsteğe bağlı sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaları için sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ayrıca prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Hükmünü getirerek genelgesini Kanununa uygun hale getirdi.

Böylece birçok sosyal güvenlik sitesinde isteğe bağlı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanma şartları değişti, kıyak çekildi vs. gibi başlıkların bir anlamı kalmamış oldu.

Bizlerde Kamuoyunu aydınlatma görevimiz gereğince isteğe bağlı sigortalı olan vatandaşları uyarıyoruz;

Prim borcunuzun olması halinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkınız bulunmamaktadır. O nedenle hastanelerde mağdur olmamanız için bu hususa dikkat etmeniz gerekmektedir.

Sağlıklı günler diliyoruz…

SGK Rehberi
Bu haber 4,418 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı