SGK Rehberi
Medya Haberleri

Uyarı alan çalışanın iş akdi feshedilebilir mi?

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:00
Uyarı alan çalışanın iş akdi feshedilebilir mi?
İş Kanununda Uyarı cezası diye bir ceza yoktur. Ancak, bu tür disiplin cezaları iş yerinde uygulanmakta olup, toplu iş sözleşmelerinde veya iş yerinde iş sözleşmesininin eki niteliğindeki iç yönetmeliklerde yer almaktadır. Personel Yönetmeliği gibi mesela.Bu yönetmeliklerde hangi hallerde hangi cezaların verileceği belirtilmektedir. Elbette ki, bu belirlenen suç ve cezalar Kanuna aykırı olamaz.
Öncelikle şunu belirtelim. Yapılan yönetmeliklerde hangi hallerin uyarı cezasını gerektireceği vs. belirtilebilir. Ancak, İş Kanunu hükümleri uyarınca(109. md), bildirimlerin ilgiliye yazılı ve imza karşılığı yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle uyarı ve ihtarların yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ancak İşveren hiçbir zaman keyfi bir şekilde uyarı ve ihtar cezası veremez. Peki söz konusu uyarı ve ihtarlar iş akdimin feshine neden olurmu?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/15713 sayılı kararında işçinin uyarılmasına rağmen benzer davranışlara devam etmesi halinde iş akdinin geçerli veya haklı nedenlerle feshedilebileceğine hükmetmiştir. Söz Konusu kararda, '...Davacının iş yerinde iş kurallarına aykırı davrandığı ve bir kısım verilen görevleri yerine getirmediği, hakkında tutanak tutulduğu, uyarıldığı anlaşılmaktadır.Davacının bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler bulunduğu sabittir.' şeklinde ifade edilmiştir.


Mahkeme kararında belirtildiği gibi uyarı ve ihtar, işveren açısından iş sözleşmesinin sürdürülebilirliğini olanaksız hale getirmesi halinde ve bu durum sabit olarak anlaşıldığında uyarı/ihtarlar sözleşmenin haklı feshine neden olabilir.

SGK Rehberi
Bu haber 62 kez okundu.
18 Ekim - 20:38
Eski binalara 'depreme dayanıklılık testi yaptırın' önerisi
18 Ekim - 20:29
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
18 Ekim - 20:10
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama