SGK Rehberi
İşçi

Eşcinsellik nedeniyle askere alınmayan futbol hakemi işten atıldı!

10 Haziran 2021 Perşembe 10:13
Eşcinsellik nedeniyle askere alınmayan futbol hakemi işten atıldı!
Çalışma hayatındaki ilginç işten atılmalara bir yenisi daha eklendi. Futbol hakemi, TFF'ye bağlı olarak görev yapan bir futbol hakemi, psikoseksüel bozukluk (eşcinsel) teşhisiyle askere alınmadı. TFF'de bunun üzerine futbol hakeminin iş akdini feshetti. Hakem ise, maddi ve manevi tazminat davası açtı. İşte dava ile ilgili süreç şöyle:

sgkrehberi.com'un uluştağı mahkeme tutanaklarına göre, Futbol Federasyonuna bağlı futbol hakemi olarak görev yapmakta olan davacı, psikoseksüel bozukluk (eşcinsel) teşhisiyle askerlik ödevinden muaf tutulması sonrası ortaya çıkan cinsel yönelimi dolayısıyla TFF Trabzon İl Hakem Kurulunca görev verilmemesi nedeniyle zarara uğradığından bahisle maddi; davacıya uygulanan ayrımcı muamele ile cinsel yöneliminin açığa vurulmasından dolayı ayrımcılık yasağı (eşitlik ilkesi) ile özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlali nedeniyle de manevi tazminat istemi ile dava açtı.

İlk derece mahkemesi; davacının askerliğe elverişli olmadığına ilişkin raporunun, TFF Merkez Hakem Kurulu İç Talimatnamesi’nin 25. maddesindeki “Sağlık problemleri nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar.” şeklindeki düzenleme uyarınca geçerli sağlık raporu bulunmadığından bahisle davacıyahakemlik görevi verilmediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 04/07/2018 tarihli ve 2016/7938 Esas, 2018/5283 Karar sayılı ilamıyla, tarafların diğer temyiz itirazlarını reddetmiş, ancak Türk Medeni Kanunu’nun 24. ve Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddelerinde belirlenen kişisel haklar kapsamında kalmadığı düşüncesiyle davacının manevi tazminat talebinin tümden reddedilmesi gerektiğinden bahisle kararı bozmuş, davacı vekilinin karar düzeltme istemini de reddetmiştir.

Bozmaya uyan mahkemece Dairenin bozma gerekçeleri doğrultusunda davacının manevi tazminat talebi reddedilmiş, bu karara karşı davacı vekilinin temyiz istemi, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 30/09/2020 tarihli ve 2020/2480 Esas, 2020/3106 Karar sayılı ilamıyla, kararın bozma ilamına uygun olduğundan ve delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden reddedilerek ilk derece mahkemesi kararı onanmıştır.

KAPAT [X]

Temyiz ilamında bildirilen gerekçe hukuka uygun bulunduğundan davacı vekilinin karar düzeltme istemi oy çokluğuyla reddedilmiştir

SGK Rehberi
Bu haber 304 kez okundu.
14 Haziran - 11:36
İşten ayrılan çalışanın işi diğer çalışana yüklenebilir mi?
14 Haziran - 10:41
Tutuklu olan kamu personeli emekli olabilir mi?
14 Haziran - 01:04
Çalışanlar dikkat! İşveren bu kararları işçiden habersiz alamaz...