SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı Sigortalıların İşsizlik Sigortası Primi

23 Temmuz 2011 Cumartesi 16:44
İsteğe Bağlı Sigortalıların İşsizlik Sigortası Primi

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen ve 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile çok sayıda Kanunda düzenleme yapılmıştır.

6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanunun kapsamına ilişkin 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan, çalışma gün sayısını 30 güne tamamlamak üzere 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı devam edenler ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 6 ncı madde kapsamında kısmi süreli olarak ticari araç, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir için toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda çalıştırılan sanatçılar işsizlik sigortası kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, ay içinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışıp isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden zorunlu, 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine tabi olanlardan ise istekleri üzerine % 1 sigortalı ve % 2 işveren hissesi olmak üzere toplamda % 3 oranında işsizlik sigortası primi alınacaktır.

Yine kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak ay içinde 30 günden az çalışan ve eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlamak isteyen bu sigortalıların ödemiş oldukları isteğe bağlı sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olarak değerlendirilmesine ilişkin hüküm de kamuoyunun beklentisi doğrultusunda 4/1-a (SSK) hizmeti sayılması yönünde değiştirilmiştir.

Getirilen düzenlemeleri birlikte değerlendirdiğimizde, isteğe bağlı sigortalıların tamamı işsizlik sigortası kapsamında yer almamaktadır. Yapılan değişiklik sadece hizmet akdine tabi olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışıp eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayanları kapsamaktadır.

Dolayısıyla isteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primi alınabilmesinin veya tersinden bakarsak isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin işsizlik sigortası yardımlarından faydalanmalarının ön şartı, hizmet akdine dayalı olarak kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışılması ve bu kapsamda iken isteğe bağlı sigortalı olunmasıdır.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle hizmet akdine tabi çalışmakta olanlardan % 32 oranında isteğe bağlı sigorta primi % 3 oranında da işsizlik sigortası primi olmak üzere toplamda % 35 oranında prim alınacaktır.

Bu nedenle, zorunlu sigorta kapsamında olmaması nedeniyle 30 gün üzerinden isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler yine % 32 oranında prim ödemeye devam edeceklerdir.

Bugün; çalışma hayatının önemli kalemlerinden Resul KURT’un konuyla ilgili olarak bir okurunun sorusuna verdiği cevapta, “isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de işsizlik sigortası yardımlarından faydalanmaları sağlanmıştır” şeklinde yer alan ifadesinden, 30 gün üzerinden isteğe bağlı sigortaya devam eden tüm vatandaşlarımızın işsizlik sigortası primi ödeyerek işsizlik sigortası yardımlarından faydalanacağı anlaşılmamalıdır.

SGK Rehberi
Bu haber 12,529 kez okundu.
27 Ocak - 21:29
Bütçeye göre Prim Ödeyerek Emekli Olunabilir mi?
29 Aralık - 21:17
İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödeyecek?