SGK Rehberi
Anasayfa Özel

4/B'li sözleşmeli personel refakat izni kullanabilir mi?

5 Nisan 2021 Pazartesi 13:54
4/B'li sözleşmeli personel refakat izni kullanabilir mi?
4/B'li sözleşmeli personel refakat izni kullanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin refakat izni kullanması mümkün mü? Sözleşmeli personel ne kadar refakat izni kullanabilir? Kişinin veya vakanın değişmesi durumunda tekrar refakat izni kullanılması mümkün mü? Bu durumda ne kadar refakat izni kullanılır? merak edilenler...

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek.

Sağlık kurulu raporunda? refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; sözleşmeli personele aynı kişinin aynı hastalığına veya aynı vakasına dayalı olarak toplamda en fazla 3 ay süreyle refakat izni verileceği, bunun üstüne yeni bir refakat izninin kullandırılabilmesi için ya kişinin değişmesi ya da aynı kişiyle ilgili olarak öncekinden tamamen bağımsız yeni bir hastalığın veya vakanın ortaya çıkması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sabah
Bu haber 248 kez okundu.
14 Haziran - 08:53
Emeklilikte hangisinin maaşı yüksek olur?
14 Haziran - 01:14
Emekli memur kamuya yeniden atanırsa yıllık izin durumu ne olur?
08 Haziran - 12:16
Diyalize giren memurlara saatlik izin verilebilir mi?