SGK Rehberi
Yurtdışı

K.K.T.C.’den kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

11 Mayıs 2014 Pazar 06:01
K.K.T.C.’den kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden

Türkiye’ye gelenlerin

Sağlık yardımları

K.K.T.C. sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;

KAPAT [X]

1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,

3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar

4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,

d) Tedavisini yaptırmak üzere gelenler

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. K.K.T.C.’den herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. K.K.T.C.’de sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. K.K.T.C.’den herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

K.K.T.C.’den gelenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

K.K.T.C.’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasasından K.K.T.C./T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. K.K.T.C./T.C. 3 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de K.K.T.C./T.C. 3 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

K.K.T.C.’de sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasasından K.K.T.C./T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. K.K.T.C./T.C. 3 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de K.K.T.C.’de K.K.T.C./T.C. 3 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,

K.K.T.C.’de sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasasından K.K.T.C./T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. K.K.T.C./T.C. 3 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler

K.K.T.C.’de sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, K.K.T.C.’de başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya K.K.T.C.’de yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasasından K.K.T.C./T.C. 5 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. K.K.T.C./T.C. 5 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için K.K.T.C.’den K.K.T.C./T.C. 3 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü K.K.T.C./T.C. 5 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler K.K.T.C./T.C. 3 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

5- K.K.T.C./T.C. 3 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

K.K.T.C.’den gelirken K.K.T.C./T.C. 3 belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin K.K.T.C.’den istenmesi talebinde bulunabilir.

2. K.K.T.C.’deki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. K.K.T.C. hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını K.K.T.C. kasasına bildirmesi gerekir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları K.K.T.C. kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- K.K.T.C./T.C. 3 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını K.K.T.C.’ye döndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· K.K.T.C. hastalık kasası talebi kendi iç hukuki düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirecektir.

K.K.T.C. sigortalısı olup

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. K.K.T.C.’den herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler

2. K.K.T.C.’de sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. K.K.T.C.’den herhangi bir aylık alıp kendisi K.K.T.C.’de ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- K.K.T.C.’den herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş K.K.T.C./T.C. 7 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· K.K.T.C./T.C. 7 belgesi K.K.T.C.’den düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek K.K.T.C.’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· K.K.T.C./T.C. 7 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini K.K.T.C./T.C. 7 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak K.K.T.C.’ye iade eder.

· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- K.K.T.C.’de sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş K.K.T.C./T.C. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· K.K.T.C./T.C. 6 belgesi K.K.T.C.’den düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek K.K.T.C.’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri K.K.T.C.’deki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· K.K.T.C./T.C. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK K.K.T.C.’de çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini K.K.T.C./T.C. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak K.K.T.C.’ye iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- K.K.T.C.’den herhangi bir aylık alıp kendisi K.K.T.C.’de ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· K.K.T.C.’de kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş K.K.T.C./T.C. 6 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· K.K.T.C./T.C. 6 belgesi K.K.T.C.’den düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek K.K.T.C.’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri K.K.T.C.’deki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· K.K.T.C./T.C. 6 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK K.K.T.C.’de ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini K.K.T.C./T.C. 6 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak K.K.T.C.’ye iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

II

Türkiye’den

K.K.T.C.’ye

Gidenlerin

Sağlık yardımları

K.K.T.C.’de kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri K.K.T.C.’ye

a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,

d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,

K.K.T.C.’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet edenler

2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

K.K.T.C.’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

K.K.T.C.’ye gidenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- K.K.T.C.’ye geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için K.K.T.C.’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek T.C/.K.K.T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.C/.K.K.T.C. 3 belgesini K.K.T.C.’deki işverenin bulunduğu yerdeki, K.K.T.C. kasasına teslim edecektir.

3. K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de T.C/.K.K.T.C. 3 belgesine kaydettirmelidir.

2- K.K.T.C.’ye tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,

tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla K.K.T.C.’ye gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.C/.K.K.T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.C/.K.K.T.C. 3 belgesini K.K.T.C.’de bulunduğu yerdeki, K.K.T.C. hastalık kasasına teslim edecektir.

3. K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de T.C/.K.K.T.C. 3 belgesine kaydettirmelidir.

3- K.K.T.C.’ye eğitim veya okul amacıyla gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) K.K.T.C.’ye gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.C/.K.K.T.C. 3 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.C/.K.K.T.C. 3 belgesini K.K.T.C.’de bulunduğu yerdeki, K.K.T.C. hastalık kasasına teslim edecektir.

3. K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- K.K.T.C.’ye tedavisini yaptırmak üzere gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) K.K.T.C.’ye gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek T.C/.K.K.T.C. 5 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. T.C/.K.K.T.C. 5 belgesini K.K.T.C.’de bulunduğu yerdeki, K.K.T.C. hastalık kasasına teslim edecektir.

3. K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- T.C/.K.K.T.C. 3 belgesini almadan gidenler ne yapmalıdır?

K.K.T.C.’ye gitmeden önce T.C/.K.K.T.C. 3 belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki K.K.T.C. hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki K.K.T.C.’de sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları K.K.T.C. tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden K.K.T.C. hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden K.K.T.C. hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

Türk sigortalısı olup

Sürekli olarak K.K.T.C.’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

K.K.T.C.’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.C/.K.K.T.C. 7 belgesini K.K.T.C.’de ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

· T.C/.K.K.T.C. 7 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi K.K.T.C.’de ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların K.K.T.C.’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş T.C/.K.K.T.C. 6 belgesini K.K.T.C.’de ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.

· T.C/.K.K.T.C. 6 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer K.K.T.C.’de ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· K.K.T.C. hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

SGK Rehberi
Bu haber 19,056 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?