SGK Rehberi
Yurtdışı

Hollanda’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

11 Mayıs 2014 Pazar 05:01
Hollanda’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

Hollanda’dan

Türkiye’ye gelenlerin

Sağlık yardımları

Hollanda sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;

KAPAT [X]

1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,

3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar

4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarve aile bireyleri,

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,

d) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Hollanda’dan gelenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

Hollanda’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. N/TUR 106 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 106 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ni alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da N/TUR 111 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,

Hollanda’da sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. N/TUR 111 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- Tedavisini yaptırmak üzere gelenler

Hollanda’da sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, Hollanda’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek veya Hollanda’da yapılmayan tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından N/TUR 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. N/TUR 112 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Hollanda’dan N/TUR 111 belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü N/TUR 112 belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler N/TUR 111 belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

5- N/TUR 111 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Hollanda’dan gelirken N/TUR 111 belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Hollanda’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Hollanda’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.

2. Hollanda’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. Hollanda hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Hollanda kasasına bildirmesi gerekir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Hollanda kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

8- N/TUR 111 belgesini almadan geldiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Hollanda’ya döndüklerinde bağlı bulundukları hastalık kasasına ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan Hollanda hastalık kasası, ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri N/TUR 126 formüleri ekinde SGK birimlerine gönderir. Talebi alan birim SUT’da belirtilen ücretler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu bulunan tutarı ilgili Hollanda hastalık kasasına bildirir.

· Hollanda hastalık kasası SGK biriminin bildirdiği kadar ödeme yapar.

Hollanda sigortalısı olup

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler

2. Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Hollanda’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 121 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· N/TUR 121 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· N/TUR 121 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 121 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.

· Bu arada SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Hollanda’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Hollanda’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Hollanda’dan herhangi bir aylık alıp kendisi Hollanda’da ikamet ettiği halde Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireylerisağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Hollanda’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş N/TUR 109 belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· N/TUR 109 belgesi Hollanda’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Hollanda’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Hollanda’daki emekli kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· N/TUR 109 belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Hollanda’da ikamet eden aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK tespit ettiği aile bireylerini N/TUR 109 belgesine kayıt eder ve belgeyi onaylayarak Hollanda’ya iade eder.

· Bu arada SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ni düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

II

Türkiye’den

Hollanda’ya

Gidenlerin

Sağlık yardımları

Hollanda’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Hollanda’ya

a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,

d) Türkiye’de yapılamayan tedavisini yaptırmak üzere gittiklerinde,

Hollanda’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler

2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

3. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık alanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Hollanda’ya gidenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Hollanda’ya geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Hollanda’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek TUR/N 106 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TUR/N 106 belgesini Hollanda’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de TUR/N 106 belgesine kaydettirmelidir.

2- Hollanda’ya tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,

tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’denayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Hollanda’da TUR/N 111 belgesine kaydettirmelidir.

3- Hollanda’ya eğitim veya okul amacıyla gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TUR/N 111 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- Hollanda’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

Türkiye’de yapılamayan tedavilerini yaptırmak üzere (bu alanda 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği ile SUT’da belirlenmiş rapor ve sevk onay işlemleri tamamlandıktan sonra ) Hollanda’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TUR/N 112 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TUR/N 112 belgesini Hollanda’da bulunduğu yerdeki, Hollanda hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5- TUR/N 111 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Hollanda’ya gitmeden önce TUR/N 111 belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki Hollanda hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

6- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Hollanda’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları Hollanda tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

7- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Hollanda hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

8- TUR/N 111 belgesini almadan gittiği için tedavi giderlerini kendileri karşılayan sigortalılar masraflarını nasıl alacak?

· Tedavi giderlerini kendileri karşılayanlar ücretli muayene ve tedaviye ilişkin masraf faturalarını Türkiye’ye döndüklerinde bağlı bulundukları SGK birimlerine ibraz ederek masraf iadesi talebinde bulunabilirler.

· Masraf iadesi talebini alan SGK birimleri ödenecek meblağın tespiti amacıyla belgeleri TUR/N 126 formüleri ekinde Hollanda hastalık kasasına gönderir. Talebi alan Hollanda hastalık kasası ücret tarifelerinde belirtilen tutarı SGK birimine bildirir.

· SGK birimi Hollanda hastalık kasasının bildirdiği kadar ödeme yapar.

Türk sigortalısı olup

Sürekli olarak Hollanda’da ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenler,

2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

3. Türkiye’den 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Hollanda’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Hollanda’da sürekli olarak ikamet edenlersağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 121 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

· TUR/N 121 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek aylık sahibine doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aylık sahibi Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasınateslim etmelidir.

· TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında bir aylık alıp kendisi Türkiye’de ikamet ettiği halde Hollanda’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş TUR/N 109 belgesini Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

TUR/N 109 belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Hollanda’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

Hollanda hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

SGK Rehberi
Bu haber 10,583 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?