SGK Rehberi
Yurtdışı

Fransa’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

11 Mayıs 2014 Pazar 18:50
Fransa’dan kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

Fransa’dan

Türkiye’ye gelenlerin

Sağlık yardımları

Fransa sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;

· Ücretli (işçi) olarak çalışan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çalışanlarla ve aile bireyleri,

KAPAT [X]

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Tedavisini yaptırmak üzere geldiklerinde,

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Fransa’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler,

2. Fransa’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Fransa’dan gelenler

sağlık yardımlarından

nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

Fransa’da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Fransa’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından SE 208-01 FT rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-01 FT belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Fransa’da SE 208-01 FT belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

Fransa’da sigortalı olarak çalışan T.C. uyruklular ve aile bireyleri, yıllık ücretli izin süresinde tatil amacıyla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Fransa’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından SE 208-06 AFT rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-06 AFT belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini adına Fransa’dan SE 208-28 FT belgesi almaları gerekmektedir. Çünkü SE 208-06 AFT belgesi sadece işçi adına düzenlenmektedir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Tedavisini devam edilmek üzere gelenler

Fransa’da sigortalı çalışanlar Fransa’da başlayan tedavilerine Türkiye’de devam etmek üzere Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Fransa’da kayıtlı olduğu hastalık kasasından SE 208-04 FT rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-04 FT belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Tedavilerini bu belgeyi ibraz ederek yaptıracaklardır.

Bu konumdaki sigortalılar kendileri ile birlikte gelecek aile bireyleri için Fransa’dan SE 208-28 FT belgesini almaları gerekmektedir. Çünkü SE 208-04 FT belgesi ile sadece hasta tedavi görebilir. Hastaya refakat edenler SE 208-28 FT belgesi ile sağlık yardımı için başvurabilirler.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- SE 208-06 AFT belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Fransa’dan gelirken SE 208-06 AFT belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Fransa’dan istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Fransa’da hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.

2. Fransa’daki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. Fransa hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Fransa kasasına bildirmesi gerekir.

5- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Fransa kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

6- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

Fransa sigortalısı olup

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Fransa’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler

2. Fransa’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- Fransa’dan herhangi bir aylık veya gelir alıp Türkiye’de sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Fransa’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş SE 208-09 FT belgesi Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine ulaşmalıdır. Aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki SGK birimine müracaat ederek Fransa’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· SE 208-09 FT belgesi SGK biriminin yazılı talebi Fransa’dan düzenlenerek SGK birimine gönderilir.

· SE 208-09 FT belgesi SGK birimine ulaştığında SGK aylık sahibinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK aylık sahibi ve aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Fransa’da sigortalı olarak çalışanların Türkiye’de sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Fransa’da kayıtlı olduğu hastalık kasası tarafından düzenlenmiş SE 208-07 FT belgesini Türkiye’de ikamet ettiği yerdeki SGK birimine teslim etmelidir.

· SE 208-07 FT belgesi Fransa’dan düzenlenerek doğrudan ilgililere gönderilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise aile bireyleri ikamet ettikleri yerdeki SGK birimine müracaat ederek Fransa’dan tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Veya aile bireyleri Fransa’daki çalışan kişi aracılığıyla belgelerini alabilir.

· SE 208-07 FT belgesi SGK birimine ulaştığında SGK Fransa’da çalışan kişinin tedavi yardımlarından yararlanma hakkı bulunan aile bireylerini tespit eder.

· SGK aile bireylerine tedavi olanağı sağlayacak Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyerek ilgiliye teslim edecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidilecektir.

· İkamet ettikleri yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

II

Türkiye’den

Fransa’ya

Gidenlerin

Sağlık yardımları

Fransa’da kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· Sigortalı olarak çalışan Fransız uyruklu işçiler ve aile bireyleri Fransa’ya ;

a) Geçici görevli (uyruk koşulu yok) olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Türkiye’de başlayan tedavisine devam etmek üzere gittiklerinde,

Fransa’da bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ayrıca;

1. Türkiye’den 4/1-(a) kapsamında herhangi bir aylık veya gelir alıp Fransa’da sürekli olarak ikamet edenler

2. Türkiye’de 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışan Fransız uyruklu işçiler Fransa’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri

Fransa’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Fransa’ya gidenler

sağlık yardımlarından

asıl yararlanacaklar?

1- Fransa’ya geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Fransa’da bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek SE 208-01 TF rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-01 TF belgesini Fransa’daki işverenin bulunduğu yerdeki, Fransa hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Fransa hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de SE 208-01 TF belgesine kaydettirmelidir.

2- Fransa’ya tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışan Fransız uyruklu işçiler ve aile bireyleri,

Yıllık ücretli izin esnasında tatil amacıyla Fransa’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek SE 208-06 ATF rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-06 ATF belgesini Fransa’da bulunduğu yerdeki, Fransa hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Fransa hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar kendileri ile birlikte gidecek aile bireyleri için SE 208-28 TF belgesi almalıdır..

3- Fransa’ya tedavisini yaptırmak üzere gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

· Sigortalı olarak çalışan Fransız uyruklu işçiler,

Türkiye’de başlayan tedavilerine Fransa’da devam etmek üzere Fransa’ya gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek SE 208-04 TF rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. SE 208-04 TF belgesini Fransa’da bulunduğu yerdeki, Fransa hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Fransa hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- SE 208-06 ATF belgesini almadan gidenler ne yapmalıdır?

Fransa’ya gitmeden önce SE 208-06 ATF belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki Fransa hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

5- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Fransa’da sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları Fransa tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

6- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Fransa hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Fransa hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

Türk sigortalısı olup

Sürekli olarak Fransa’da ikamet edenler

Sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1. Türkiye’den, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Fransa’da sürekli olarak ikamet edenler,

2. Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Fransa’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri,

Fransa’da ikamet ettikleri süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında aylık veya gelir alıp Fransa’da sürekli olarak ikamet edenler sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş SE 208-09 TF belgesini Fransa’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına ulaşmalıdır. Aylık sahibi ikamet ettiği yerdeki Fransa hastalık kasasına müracaat ederek SGK’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· SE 208-09 TF belgesi Fransa hastalık kasasının yazılı talebi SGK’den düzenlenerek Fransa hastalık kasasına gönderilir.

· Fransa hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanların Fransa’da sürekli olarak ikamet eden aile bireyleri, sağlık yardımlarından yaralanmak için;

· Türkiye’de kayıtlı olduğu SGK birimi tarafından düzenlenmiş SE 208-07 TF belgesini Fransa’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına teslim etmelidir.

· SE 208-07 TF belgesi SGK birimi tarafından düzenlenerek doğrudan verilebilir.

· Bu gerçekleşmemiş ise ilgililer Fransa’da ikamet ettiği yerin bağlı olduğu hastalık kasasına müracaat ederek Türkiye’den tedavi belgesinin temin edilmesini talep eder.

· Fransa hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

· Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

SGK Rehberi
Bu haber 10,552 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?