SGK Rehberi
Yurtdışı

Çek Cumhuriyeti’nden kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

13 Mayıs 2014 Salı 13:44
Çek Cumhuriyeti’nden kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

Çek Cumhuriyeti’nden

Türkiye’ye gelenlerin

Sağlık yardımları

Çek Cumhuriyeti sigorta mevzuatına göre sağlık yardımı hakkı bulunan;

KAPAT [X]

1. Sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri,

2. Malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri,

3. Ölüm aylığı veya geliri alanlar

4. İş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlar ve aile bireyleri,

Türkiye’ye

a) Geçici görevli olarak geldiklerinde,

b) Tatil amacıyla geldiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla geldiklerinde,

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Çek Cumhuriyeti’nden gelenler

sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Geçici görevli olarak gelenler,

Çek Cumhuriyeti’nde çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Çek Cumhuriyeti’nde kayıtlı olduğu hastalık kasasından CZ/TR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. CZ/TR 111 belgesini Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Çek Cumhuriyeti’nde CZ/TR 111 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

2- Tatil amacıyla gelenler,

Çek Cumhuriyeti’nde sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ve aile bireyleri, ölüm aylığı veya geliri alanlar ileiş kazası veya meslek hastalığı geliri alanlarla aile bireyleri, tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Türkiye’ye geldiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce Çek Cumhuriyeti’nde kayıtlı olduğu hastalık kasasından CZ/TR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. CZ/TR 111 belgesini Türkiye’de bulundukları yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Çek Cumhuriyeti’nde CZ/TR 111 belgesine kaydettirmelidir. Çünkü SGK birimi yalnızca bu belgede kayıtlı kişileri Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesine kaydedecek ve yalnız kayıtlı olanlar sağlık hizmeti alabilecektir.

Bulundukları yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

3- Eğitim veya okul amacıyla gelenler,

Çek Cumhuriyeti’nde sigortalı çalışanlar ile herhangi bir aylık veya gelir alanların aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Türkiye’ye gelenler sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’ye gelmeden önce ebeveynlerinin Çek Cumhuriyeti’nde kayıtlı olduğu hastalık kasasından CZ/TR 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. CZ/TR 111 belgesini Türkiye’deki eğitim kurumunun veya okulun bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edecektir.

3. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden adına düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini alacaktır.

Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge ile hastaneye gidecektir.

Okulun bulunduğu yerdeki SGK birimince düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

4- CZ/TR 111 belgesini almadan gelenler ne yapmalıdır?

Çek Cumhuriyeti’nden gelirken CZ/TR 111 belgesini almadan gelenler;

1. Bulundukları yerdeki yurtdışı işlemleri yapan SGK birimine müracaat ederek belgenin Çek Cumhuriyeti’nden istenmesi talebinde bulunabilir. Fakat bu uzun bir yoldur. Zira Çek Cumhuriyeti’nde hastalık kasaları farklı farklıdır. SGK birimi muhatap olduğu hastalık kasasından belge isteyecektir. SGK’nin belge istediği kasa sigortalının kasası olmayabilecek ve işlemler uzayabilecektir.

2. Çek Cumhuriyeti’ndeki bir yakını belgeyi alarak kendisine ulaştırabilir.

3. Çek Cumhuriyeti hastalık kasası ile kendisi bizzat irtibata geçerek belgenin SGK biriminin faksına göndermesini isteyebilir. Bu durumda bulunduğu yerdeki SGK biriminin faks numarasını Çek Cumhuriyeti kasasına bildirmesi gerekir.

5- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Türkiye’de genel sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Çek Cumhuriyeti kasalarınca ödenecektir.

· Sağlık yardımları SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

· Sağlık yardımları için SGK nin anlaşmalı olduğu özel ya da kamu sağlık hizmeti sunucularına başvurulmalıdır.

· Ayaktan tedavilerde ilaç katılım payları yurt dışı sigortalılarına da uygulanır.

6- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesini düzenleyen SGK birimine ulaştırılmalıdır.

II

Türkiye’den

Çek Cumhuriyeti’ne

Gidenlerin

Sağlık yardımları

Çek Cumhuriyeti’nde kimler, hangi hallerde sağlık yardımlarından yararlanacaklar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri Çek Cumhuriyeti’ne

a) Geçici görevli olarak gittiklerinde,

b) Tatil amacıyla gittiklerinde,

c) Eğitim veya okul amacıyla gittiklerinde,

Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu süre boyunca hastalık ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Çek Cumhuriyeti’ne gidenler sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

1- Çek Cumhuriyeti’ne geçici görevli olarak gidenler,

Türkiye’de çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Çek Cumhuriyeti’nde bir işverenin yanında çalışmak üzere gönderilenler;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki SGK birimine müracaat ederek TR/CZ 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TR/CZ 111 belgesini Çek Cumhuriyeti’ndeki işverenin bulunduğu yerdeki, Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Çek Cumhuriyeti hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gidecek aile bireylerini de TR/MC 4 belgesine kaydettirmelidir.

2- Çek Cumhuriyeti’ne tatil amacıyla gidenler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK)

· Sigortalı olarak çalışanlar ve aile bireyleri,

tatil amacıyla veya kişisel başka amaçlarla Çek Cumhuriyeti’ne gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TR/CZ 111 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TR/CZ 111 belgesini Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu yerdeki, Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Çek Cumhuriyeti hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

5. Çalışanlar ve emekliler kendileri ile birlikte gelecek aile bireylerini de Çek Cumhuriyeti’nde TR/CZ 111 belgesine kaydettirmelidir.

3- Çek Cumhuriyeti’ne eğitim veya okul amacıyla gidenler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci paragrafının (a) bendi kapsamında (eski SSK);

sigortalı çalışanlar aile bireyi olup eğitim amacıyla (ilk, orta, lise ve yükseköğrenim veya öğrenci değişim programları kapsamında) Çek Cumhuriyeti’ne gittiklerinde sağlık yardımlarından yararlanmak için;

1. Türkiye’den ayrılmadan önce SGK birimine müracaat ederek TR/MC 4 rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.

2. TR/CZ 111 belgesini Çek Cumhuriyeti’nde bulunduğu yerdeki, Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına teslim edecektir.

3. Çek Cumhuriyeti hastalık kasası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak sağlayacak belge veya kart verecektir.

4. Bir hastalık vakasına maruz kalındığında bu belge veya kart ile hastaneye gidecektir.

4- TR/CZ 111 belgesini almadan gidenler ne yapmalıdır?

Çek Cumhuriyeti’ne gitmeden önce TR/CZ 111 belgesini almamış olanlar;

- Bulundukları yerdeki Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına müracaat ederek belgenin Türkiye’den istenmesi talebinde bulunabilir.

5- Sağlık yardımlarının kapsamı nedir?

· Yukarıda sayılan tüm gruplar, sanki Çek Cumhuriyeti’nde sağlık sigortalısıymış gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

· Sağlık hizmetleri tedavi yardımlarından ibarettir.

· Geçici iş göremezlik nedeniyle istirahata maruz kalanların para yardımları Türkiye’deki SGK biriminden ödenecektir.

· Sağlık yardımları Çek Cumhuriyeti tedavi mevzuatında belirtilen esaslar doğrultusunda sağlanacaktır.

6- İstirahat raporu alındığında veya yatılı tedaviye alındığında ne yapılmalıdır?

· Tedaviyi uygulayan hekim istirahat raporu uygun görmüşse alınan rapor geciktirilmeden Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

· Aynı şekilde, tedaviyi uygulayan hekim yatılı tedavi uygun görmüşse hastaneye yatış ve ayrılış tarihlerine ilişkin belgeler geciktirilmeden Çek Cumhuriyeti hastalık kasasına ulaştırılmalıdır.

SGK Rehberi
Bu haber 3,628 kez okundu.
12 Ekim - 13:00
Yurt Dışı Borçlanması Yaparak Emekli Olanlar Çalışmaya Başladıklarında Aylıkları Kesilir Mi?
10 Eylül - 12:35
Gurbetçiye Staj Başlangıcı Sigorta Başlangıcı Sayılacak
27 Temmuz - 11:11
Yurt Dışına Çıkışlar İçin Kimlerden Hizmet Dökümü İsteniyor?