SGK Rehberi
Medya Haberleri

KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:15
KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!
KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!


Kamu Denetçiliği Kurumu, ön lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım Programına alınacak Öğretim Görevlisinde sınavın uygulamalı yapılmasına dair işlemin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurudan bulunan aday, bir yükseköğretim kurumunun Grafik Tasarım giriş sınavına katıldığını, açıklanan sınav sonuçlarına göre giriş sınavından 65 puan alarak 73,119 puan ortalaması ile "Yedek" olarak ilan edildiğini, anılan sınavda 3 teorik soru sorulduğunu, 4. sorunun ise bilgisayar ortamında bir tasarım yapılmasından ibaret uygulamalı bir sınav olarak yapıldığını, 4. soru olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamalı tasarım sınavının "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in 4 üncü maddesinde yer alan "giriş sınavı" tanımına uymaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, 4. sorunun geri alınmak suretiyle bağımsız 2 bilirkişi tarafından sınavın 3 soru üzerinden yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından öncelikle sınavda uygulamalı olarak soru sorulup sorulamayacağı konusunda Yükseköğretim Kurulundan görüş talep etmiştir. Konu hakkında ilgili Başkanlık tarafından gönderilen yazıda özetle; "Her ne kadar yetenek ağırlıklı programlarda uygulama sınavının yapılması yerinde bir uygulama olarak gözükse de anılan yönetmelikte "uygulama sınavına" veya "yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilmesine" ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle söz konusu giriş sınavının yönetmeliğe aykırı olduğunun değerlendirildiği, Kurulca giriş sınavının uygulama sınavı şeklinde yapılmasına veya yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilerek yapılmasına ilişkin bir irade gösterilmek istenmiş olsaydı bu hususun Kurulca ayrıca düzenlenmiş olacağı, başvuru konusu kadroya yapılan atamada yapılan giriş sınavının mevzuata uygun olmadığı, ancak uygulama sorusunun ihmal edilerek diğer sorular üzerinden değerlendirme talebinin de giriş sınavının ölçme özelliğinin kaybolması nedeniyle yerinde olmadığının değerlendirildiği, giriş sınavının ve dolayısıyla atama işleminin iptal edilerek tekrarlanacak giriş sınavının yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığı belirtilerek yapılması gerektiğinin düşünüldüğü" ifade edilmiştir.

Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sınavda sorulan sorular hakkında üç ayrı öğretim üyesi bilirkişi tayin edilmek suretiyle konu hakkında değerlendirmeleri istenmiştir. Üç öğretim üyesinin sorular ve adayların cevapları üzerine KDK tarafından şu değerlendirmelere yer verilmiştir. "Öğretim görevliliği giriş sınav soru kağıdında hangi sorunun kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin açıkça belirtilmediği, yanıtlarda nota dönüşecek bilgilerin ölçme ve değerlendirilmesine ait bir yöntem izlenmediği, uygulama sorusu olan 4. sorunun yeterince açık olmadığı, logo ve afiş tasarımı için verilmesi gereken yön bilginin iyi tanımlanmadığı, yine 4. Soru için sınav kağıdında ve cevap kağıdında adaydan beklenen performansa ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, 4. soru olarak sorulan uygulama sorusunun değerlendirilmesinde hata bulunduğu, söz konusu soru için 40 puan öngörülmüş olmasına rağmen sınavı asil olarak kazanan 1. adaya 43 puan verildiği, ne sınavı asil olarak kazanan adayların çalışmalarında ne de diğer adayların tasarımlarında 4. Soruda istenen tasarım öğeleri yeterli olmamasına rağmen, sınavı asil olarak kazanan her iki adaya tam puan verilerek başvuranlar aleyhine puanlama yapıldığı açıklamalarına yer verilerek söz konusu sınavın nesnel, ölçülebilir nitelikte bulunmadığı ve sınav değerlendirmesinin adil ve objektif olmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır" denilmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, öğretim görevliliği giriş sınavının ve bu sınav sonucu doğrultusunda yapılan atama işlemlerinin makul süre içinde geri alınması, giriş sınavının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığının belirtilerek tekrarlanması hususlarında ilgili yükseköğretim kurumuna tavsiyede bulunulmuştur.

KAPAT [X]

İ

Memurlar.Net
Bu haber 35 kez okundu.
21 Eylül - 22:16
Köy imamı su ile çalışan 'ayısavar' kurdu
21 Eylül - 22:12
YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde
21 Eylül - 22:00
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem