SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

25 Ağustos 2020 Salı 11:06
Ölüm aylığı kimlere bağlanır?
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı, Murat Özdamar, sizlerden gelen "Ölüm aylığı kimlere bağlanır?" sorunu cevapladı.
Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emekli maaşı almakta iken ölenlerle ölüm aylığı bağlanmasına yetecek kadar prim ödemesi bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahibi kişilere ölüm aylığı bağlanır. Kanunun hak sahibi olarak nitelendirdiği aile bireyleri yani ölüm aylığı bağlanacak kişiler kimlerdir.

Hak sahiplerinin ilki ölenin eşi yani dul kalan karısı ya da kocasıdır. Dul eşe yeniden evlenmediği sürece ölüm aylığı bağlanır. Dul eşin sigortalı çalışması veya emekli maaşının bulunması da ölüm aylığı almasına engel değildir. Dul eşin aylık hissesi yüzde 50 oranındadır. Ancak dul eşin sigortalı çalışması yoksa ve kendisine bağlanmış emekli maaşı da yoksa başka aylık alan çocuk olmaması şartıyla ölüm aylık hissesi yüzde 75 olmaktadır.

İkinci sıradaki hak sahibi kimseler ölen sigortalının çocuklarıdır.

KAPAT [X]

¥ Kız çocuklar: Evlenmemesi, boşanmış olması ya da dul kalmış olması ölüm aylığı bağlanması için ilk şart olup bu şartlara ilave sigortalı olarak çalışmaması da aylık bağlanabilmesi için aranan bir diğer şarttır. Ancak orta öğrenim gören için 20 yaşına yüksek öğrenim gören için 25 yaşına kadar olan dönemde SSK’lı çalışmak ölüm aylığı almaya engel değildir.

¥ Erkek çocuklar: Erkek çocuklara 18 yaşına kadar ölüm aylığı ödenir. Erkek çocuklardan orta öğrenim görenler 20 yaşına yüksek öğrenim görenler ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

¥ Malül çocuklar: Ölenin malul çocuklarının evlenmesi ölüm aylığına engel değildir. Malül çocuk sigortalı çalışmama ve kendi emekli maaşı bulunmama şartı ile ölüm aylığına hak kazanır.

Çocukların aylık hissesi yüzde 25’dir. Ancak aylık alan çocuğun annesi sonradan evlenme veya ölüm nedeniyle aylıktan çıkmışsa çocukların ölüm aylık hissesi yüzde 50 olmaktadır.

¥ Anne ve baba: Anne ve babaya artan bir hisse yoksa ölüm aylığı bağlanmaz. Ancak 65 yaşından büyük anne ve baba için artan hisse olmasa da ölüm aylığı bağlanır. Ancak anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için iki şart aranır. Bunların ilki annenin veya babanın kendi emekli maaşının bulunmamasıdır. İkinci şart ise kişi başına düşen gelirinin asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin altında (2100 TL) kalmasıdır.

Anne ve babaya aylık bağlanacaksa her birinin hissesi yüzde 12,50’dir. Sadece birine aylık bağlanırsa aylık hisse bu kez yüzde 25 olmaktadır.

Tek bir kişi veya iki kişiye ölüm aylığı bağlanıyorsa normal hisseden bağımsız bir de en düşük aylık uygulaması yapılmakta ve hissenin üzerinde aylık ödenmektedir. Bu uygulama nedeniyle ölüm aylığı bazen sigortalının aylığının yüzde 100’üne kadar çıkabilmektedir.

Yeni Akit
Bu haber 285 kez okundu.
17 Ocak - 14:11
Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?
14 Ocak - 15:42
Kısa Çalışma Ödeneği alan işçi işten çıkarsa işsizlik maaşı alabilir mi?
11 Ocak - 22:17
Kadınlar nasıl erken emekli olabilir?