SGK Rehberi
Mevzuat

Uzaktan çalışma mevzuatı yıllardır niçin çıkarılmadı?

19 Mart 2020 Perşembe 20:21
Uzaktan çalışma mevzuatı yıllardır niçin çıkarılmadı?

Hem 4857 sayılı İş Kanununda hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda uzaktan çalışma uygulaması düzenlenmiştir. Ancak, her iki kanunda da çıkarılması öngörülen yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmadığı için uzaktan çalışma uygulaması mevzuat alt yapısına kavuşturulamamıştır.

4857 sayılı Kanunda uzaktan çalışma düzenlemesi neleri içeriyor?

4857 sayılı Kanunun Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma başlıklı 14 üncü maddesinde şu ifadelere yer verilmiştir;

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.

Uzaktan çalışma ; işçinin , işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde yada teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde ; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar , işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır .

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Demek ki 4857 sayılı Kanunda yıllar önce uzaktan çalışma uygulamasının kanuni dayanağı oluşturulmuştur. Ancak, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususları içeren yönetmelik yıllardır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmamıştır.

Koronovirüs nedeniyle işçilerin evden çalışması bir çok sektörde zorunlu hale gelmiştir. Yönetmelik çıkarılmamasına rağmen birçok işveren ve işçi karşılıklı anlaşarak uzaktan çalışma yaptırmaktadır. Birilerinin Bakanlığa görevini yapması gerektiğinin hatırlatılması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunda uzaktan çalışma düzenlemesi neleri içeriyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Günlük çalışma saatlerinin tesbitini düzenleyen 100 üncü maddesinde şu ifadelere yer verilmiştir;

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Görüleceği üzere, 657 sayılı Kanuna göre memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Ancak, Kanunun bu konuda zorunlu olarak çıkarılmasını istediği usûl ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yıllar geçmesine rağmen çıkarılmamıştır.

Şuan bir çok kamu kurumu çalıştırdığı işçi ve memurları uzaktan çalıştırmak istemesine rağmen mevzuatın yıllardır çıkarılmadığı için ciddi bir sıkıntıya girmiştir. Kimi amirler inisiyatif alıyor kimileri ise konunun riskli olmasından dolayı uzaktan çalışmaya sıcak bakmamaktadır. Şimdi soralım yıllardan beridir çıkarılmayan mevzuatı kimler niçin çıkarmadı ya da çıkarmayı düşünüyor mu?

SGK Rehberi
Bu haber 123 kez okundu.
15 Nisan - 04:30
Kamu personeli dahil birçok konuda düzenleme yapan 7394 sayılı Kanun yürürlüğe girdi
08 Mart - 06:46
Nükleer Düzenleme Kanunu Resmi Gazete'de
22 Ocak - 00:47
Memur, sözleşmeli ve emekli maaşlarına ilişkin % 2,5 atış Resmi Gazete'de