SGK Rehberi
İlan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 iç denetçi alacak

20 Ekim 2019 Pazar 11:10
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 iç denetçi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır.

UNVANI:İÇ DENETÇİ
KADRO DERECE: 1
ADET: 1

I- GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak.
c) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
d) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

KAPAT [X]

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların müracaatlarını 21.10.2019 tarihinden 04.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.
Adres : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zeve Kampüsü Tuşba/VAN
Telefon : 0434865422

III - BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atamaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

IV - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
-Başvuru dilekçesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Özgeçmiş
- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı
- Naklen atanacaklar için hizmet belgesi
- Adli Sicil Belgesi
- 2 adet Fotoğraf

SGK Rehberi
Bu haber 39 kez okundu.
10 Temmuz - 09:43
Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık Geçici 3 İşçi Alacak
10 Temmuz - 09:33
Türk Patent ve Marka Kurumu 120 uzman yardımcısı alacak
10 Temmuz - 09:23
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak