SGK Rehberi
İlan

Sındırgı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı

8 Ekim 2019 Salı 16:07
Sındırgı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı

BALIKESİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

SINDIRGI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 11 Ekim 2019
Yayınlanma Tarihi : 07 Ekim 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

KAPAT [X]

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

B) BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (gıda ve süt dalları), Kimya Mühendisliği, Kimyager, Veteriner Hekimlik, Diyetisyenlik, Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık Yüksekokul) bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 2. Geçerliliği devam eden KPSS'den, P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

C) İSTENEN BELGELER

 1. Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 3. Adli sicil kaydı

D) DİĞER HUSUSLAR

 1. Ücret, asgari ücretin %50 fazlası olacaktır.
 2. İşe başlatılmada 2 ay deneme süresi uygulatılacaktır.
 3. Mesai saatleri, yemekhanenin işleyişine göre idare tarafından belirlenecektir.
 4. İdare, personel alımının herhangi bir aşamasında gerekli gördüğü durumlarda alım sürecini iptal edebilir.

E) İŞİN TANIMI

 1. Öğretmenevi mutfağındaki yemek üretiminin her aşamasında (mal kabulü, yemek üretimi, sevkiyatı, dağıtım ve sonrası hizmetler) hazır bulunup, gerekli kontrolleri yapmak.
 2. Personelin yemek üretiminin her aşamasında, sağlık ve hijyen kurallarına uymasını sağlamak.
 3. Gelen malların sağlıklı şekilde saklanmasını, zamanında tüketilmesini sağlamak, düzenli denetimlerde bulunmak.
 4. Aylık yemek menülerini kalori hesabı uygunluğuna göre hazırlamak
 5. Yemek hizmeti verilen okullardaki görevlileri denetleyerek; ihtiyaç durumunda bu görevlilere bilgilendirme yapmak.
 6. Yiyecek İçecek Müdürlüğü Mesleği ile ilgili olarak idarenin vereceği diğer görevleri (eğitim, denetim vs) yerine getirmek.

NOT: İşe başlatılmadan sonraki süreçte istihdam edilen kişiye; söz konusu meslekle ilgili birtakım eğitimler (hijyen eğitimi, İSG eğitimi vs.) aldırılabilir ve bu eğitimler sonucunda sahip olunan yeterliliğe göre, çalışan diğer personellere eğitim verdirilebilir.

F) BAŞVURU SONRASI SÜREÇLER

 1. İŞKUR tarafından Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne gönderilecek olan asil ve yedek adayların listeleri, Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün, www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasından takip edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. İŞKUR tarafından Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne gönderilecek listelere giren ve sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazanan adaylar 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında, istenen belgeleri Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir. Bu tarihler arasında belgelerini teslim etmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca posta, kargo veya kuryeyle yapılacak belge teslimatı dikkate alınmayacaktır.
 3. Belgesi kabul edilen adaylar, 21 Ekim 2019 tarihinde, 14:00- 15:30 saatleri arasında Sındırgı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonunda sözlü sınava (mülakat) katılacaklardır.
 4. Sözlü sınav, adayların istihdam edileceği meslek ve görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 5. Sınav kurulunca 1 adet asil ve 2 adet yedek aday belirlenecek; işe başlamayanlar yada deneme süresi içerisinde işten ayrılan asil aday yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.
 6. Sözlü sınava itirazlar birinci elden yazılı olarak yapılacaktır. Posta, kargo vs. ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

G) BAŞVURU SONRASI İŞ TAKVİMİ

15-16 Ekim 2019 www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasında asil ve yedek adayların listelerinin yayınlanması

16-18 Ekim 2019 listeye giren adayların belge teslimi

21 Ekim 2019 sözlü sınav (mülakat)

22 Ekim 2019 sözlü sınav (mülakat) sonuçları ve sınav kurulu tarafından belirlenen 1 adet asil, 2 adet yedek adayların açıklanması

23-25 Ekim 2019 sözlü sınava itiraz süreci

28 Ekim 2019 kesin sonuçların www.sindirgiogretmenevi.com.tr internet sayfasında açıklanması.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Yiyecek İçecek Müdürü

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18--(11.10.2001 - - -
Erkek 18--(11.10.2001 - - -

Sınav Bilgileri

Sınav KategorisiSınav AdıSınav Puan TürüEn Az Puan LimitiSınav Giriş Tarihi
Kamu Personel SınavlarıKPSSKPSSP360

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : CAMİ CEDİT MAH. ALİAĞAZADE MEHMET EFENDİ SK. NO:1 SINDIRGI/BALIKESİR
10700 SINDIRGI
BALIKESİR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :KARESİ, ALTIEYLÜL, GÖMEÇ, MARMARA, SUSURLUK, SINDIRGI, SAVAŞTEPE, MANYAS, KEPSUT, İVRİNDİ, HAVRAN, GÖNEN/BALIKESİR, ERDEK, EDREMİT/BALIKESİR, DURSUNBEY, BURHANİYE, BİGADİÇ, BANDIRMA, BALYA, BALIKESİR MERKEZ, AYVALIK

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No0266 516 15 18
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

SGK Rehberi
Bu haber 43 kez okundu.
25 Mayıs - 17:56
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
25 Mayıs - 16:55
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
25 Mayıs - 15:54
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı