SGK Rehberi
Taşeron

Kadro alan taşeronu ilgilendiren soru! Hangi mevzuat uygulanacak?

1 Ekim 2019 Salı 14:43
Kadro alan taşeronu ilgilendiren soru! Hangi mevzuat uygulanacak?
Kadro alan taşeronda dikkat! O kanun uygulanır...

Sürekli işçileri ilgilendiren soru!

4/D'li sürekli işçiler (Taşeron şirketlerden genel idarelere geçen) hastalanınca kendilerine hangi mevzuat uygulanacak! Devlet Memurları Kanunu mu yoksa 4857 sayılı İş Kanunu mu?

Soru: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi gereğince işçi statüsüne geçirilen Şirket personelinin aldığı hastalık raporları hakkında Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması mümkün mü?

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER

Cevap: 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanmakta olup, söz konusu personel hakkında mezkur Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı, bahsi geçen personelin almış olduğu hastalık raporları hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sabah
Bu haber 1,044 kez okundu.
19 Ekim - 15:38
KİT taşeronunda dikkat! Herkes kadroya geçemeyebilir
18 Ekim - 08:54
KİT taşeronuna kadroda kritik detay!
16 Ekim - 10:12
Anayasa Mahkemesi'nden önemli taşeron kararı!