SGK Rehberi
İlan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:16
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları "Öğretim Elemanı Başvuru Formu" ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

KAPAT [X]

1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirlenen koşullar uygulanacaktır.)

3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLAR

1 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli(1) yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/2019 tarih ve 2018/6942 E. Sayılı kararı ile yönetmeliğin 7. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında yer alan "...en az tezli" ibaresinin "yürütmesinin durdurulmasına" karar verilmiştir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1 - Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),

2 - Özgeçmiş,

3 - Kimlik belgesi fotokopisi,

4 - Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

5 - Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,

6 - Bir adet fotoğraf,

7 - ALES Belgesi,

8 - Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),

9 - Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),

10 - Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.

11 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi

12 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi

13 - SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için).

ÖNEMLİ NOT

1 - Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2 - Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

3 - İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 26.09.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 02.10.2019

Giriş Sınav Tarihi : 08.10.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 11.10.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr

SGK Rehberi
Bu haber 56 kez okundu.
29 Ekim - 12:10
Antalya Demre Hizmet 1 İşçi Alacak
29 Ekim - 12:00
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
29 Ekim - 11:51
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak