SGK Rehberi
Soru Cevap

1. derece uzman yardımcısı uzman olduğunda 1 derece alır mı?

1 Eylül 2019 Pazar 00:20
1. derece uzman yardımcısı uzman olduğunda 1 derece alır mı?
Soru
Kariyer Uzman Yardımcısı olarak çalışmakta iken yeterlik sonrasında başarılı olarak uzmanlığa atamam gerçekleşmiş; ancak Kurumumca kadememin 1/1 olduğu, ilerleme imkanı olmadığı gerekçe gösterilerek 1 derece yükselmesi yapılmamış, kademem 1/1 olarak bırakılmıştır. Söz konusu durumumun, kazanılmış hak kapsamında değerlendirilip, 1 derece yükselmesi uygulanarak kadememin 1/4 yapılması gerekmez miydi? Konu hakkındaki görüşünüzü bidirirseniz çok memnun olurum.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. Saygılarımla.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36A11 maddesi uzman yardımcılığından uzmanlığa atananlara bir defaya mahsus olmak üzere ayrıca bir derece yükselmesi uygulanacağını belirtiyor.

657 sayılı Kanunun 43A maddesinde en üst derece 1 olarak görülüyor.

657 sayılı Kanunda derece ve kademe ilerlemesi ayrı ayrı düzenlenmiş:

KAPAT [X]

"Kademe ve kademe ilerlemesi:

Madde 64 -Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

Derece yükselmesinin usul ve şartları:

Madde 68 -A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

olması şarttır."

Konuya ilişkin net bir görüş ve mevzuat olmamakla birlikte memurlara 1 derece verilmesi hakkında dönem dönem çıkarılan kanunların uygulaması konusunda Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerden yararlanılabileceğini düşünüyoruz. Bu tebliğlerin gönderme yaptığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (SNo:60) şu ifadeler yer alıyor:

"Yasa uygulamasının bu genel ilkelere uygun olarak yürütülmesi gerekmekte olup, karşılaşılabilecek bazı özel durumlarda, aşağıda belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.

f) Birinci derecenin aylığını kazanılmış hak alarak alanların hangi kademede bulunduklarına bakılmaksızın kazanılmış hak aylıkları 1 inci derecenin son kademesine getirilecek ve bu kademe üzerinden kendilerine aylık ödenecektir.

ÖRNEK : 1 inci derecenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü kademe aylığını kazanılmış hak olarak almakta bulunanların kazanılmış hak aylıkları ve dolayısıyla almakta oldukları aylıkları aynı derecenin son kademesine getirilecektir."

Sonuçta tebliğ farklı kanunlarla ilgili olsa da özünde aynı konu yani ilave 1 derece verilmesi açıklandığından bizce 1/1 derecedeki uzman yardımcıları uzmanlığa atanırken 36A11 uygulamasında 1/4 olabilecektir.

SGK Rehberi
Bu haber 59 kez okundu.
13 Ağustos - 15:00
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
07 Ağustos - 11:44
Hafta tatilinin pazar günü olması zorunlu mu?
28 Temmuz - 21:55
Göreve girişteki engellilik oranının değişmesi engelli emekliliğine engel midir?