SGK Rehberi
Taşeron

Kadro alan taşerona Bakanlık'tan şok! Emekli edilecekler

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
Kadro alan taşerona Bakanlık'tan şok! Emekli edilecekler
Kadro alan taşerona Bakanlık'tan şok! Emekli edilecekler

Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerden emekliliği gelenler emekliye sevk edilecekler.

696 sayılı KHK ile taşeron şirketlerden 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler henüz kadroya geçmelerinin üzerinden 2 yıl geçmemesine rağmen şayet emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almaya hak kazanmışlar ise emekliliğe sevk edilecekler.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TAŞERONDAN GEÇEN İŞÇİLERİ SORDU

Taşerondan kadroya geçen işçilerin emekliliği dolanların hizmet sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında Dicle Üniversitesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görüş sordu. Bakanlık görüş yazısında emekliliği dolanların emekli edilmesi gerektiğini ifade etti.

TEBLİĞİ İŞARET ETTİ

Bakanlık yazısının ilgili bölümünde; 01.01.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar hakkındaki Tebliğ'i işaret ederek 'Bu şekilde işçi statüsüne geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik yaşlılık ve malüllük aylığı kazanma tarihini geçemez'

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılmıştı.Yapılan düzenlemede kadroya geçirilen işçilerden kadroya geçtikten sonra emekliliği dolanların emekli edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Dicle Üniversitesince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılan görüş yazısında kadroya geçen 4 D li işçilerden emekliliği dolanların hizmet sürelerinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında görüş sorulmuş, ilgili görüşe verilen cevapta ise emekliliği dolanların emekli edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

KAPAT [X]

Tebliğ'in ilgili maddesi aynen şöyle;

"İşçi statüsüne geçirilme

MADDE 41 – (1) Sınavlarda başarılı olanlar;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye veya idarenin şirketine ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye veya idarenin şirketine ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,

kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip idare bünyesinde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanlar bu Usul ve Esasların 28 inci maddesinde ifade edilen idarenin şirketlerinden birinde, bu nitelikte şirket bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kurulacak idarenin şirketinde, şirketler bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanlar ise çalıştığı idarenin şirketinde en üst yöneticinin onayı ile topluca işe başlatılır.

(2) Bu şekilde işçi statüsüne geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez.

(3) İşçi statüsüne geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları geçici 24 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır."

Bakanlığın görüş yazısı şu şekilde;

SGK REHBERİ KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERON PLATFORMU YAYINA GİRDİ

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

SGK Rehberi
Bu haber 13,082 kez okundu.
07 Ağustos - 12:49
Taşerondan kadroya geçenlerin iş kolu düzenlemesinde önemli uyarı!
07 Ağustos - 10:54
Taşerondan geçen 30 bin işçiye 2 ay maaş yok!
03 Ağustos - 14:43
YHK’nın kararı binlerce KİT işçisini mağdur edecek