SGK Rehberi
Taşeron

Bakanlık taşerondan kadroya geçenleri uyardı!

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
Bakanlık taşerondan kadroya geçenleri uyardı!

Taşerondan kadroya geçenlerin il dışı nakil talepleri için önemli uyarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmelerinin yapılmasının mümkün olmadığını belirterek bu yöndeki taleplerin Bakanlığa iletilmemesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşeron personel iken sürekli işçi kadrolarına geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirme talepleriyle ilgili olarak tüm teşkilatını uyardı.

Bakanlıktan gönderilen yazıda, taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmelerinin kanunen yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek bu yöndeki taleplerin Bakanlığa iletilmemesi istendi.

KAPAT [X]

Taşeron personelin kadroya geçirilmesine imkan veren 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir."

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ YAZISI ŞU ŞEKİLDE


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı : 84995288-900-E. 742985 Konu : Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Hk.

10.07.2019

dağıtım yerlerine

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve 377 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçi personelin, unvan değişikliği, il dışı nakil ve başka birimlere görevlendirilme taleplerine ilişkin dilekçeler, şahsen veya görev yaptıkları birimleri aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

Bilindiği üzere: hizmet alımı personeli olarak görev yapmakta olan taşeron işçileri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nei maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23 üncü maddesine istinaden sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir. Mezkur maddede; sınav kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, ödendiği biliçe, ve birimiverleşim yeri açma vize edilmiş sürekli işçi kadrolarma idarelerinee topluca geçirilir… " hükmü ile, "Siirekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada şarıları taşıdıkları ve çahştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri üzere istihdam edilebilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca daha önce, benzer konuda Mülga Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmiş olup. alınan cevabi yazıda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinde: "Sürekli işçi kadrosuna geçirilenler, birinci fikrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilar ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmeleri kapsamındaki hizmetleri yürütmek istihdam edilebilir: düzenlemesine istinaden sürekli işçi kadrosuna geçiş yapacak personelin diğer şartları da taşıması halinde, ancak hizmet alımı sözleşmesinde belirtilen niteliğine göre bahse konu kadroya geçirilebileceği. ayrıca söz konusu Kanun Hükmünde düzenlemeye istinaden sürekli kadrosuna geçişi yapılan personelin ancak hizmet alım sözleşmesinde belirtilen niteliğe göre görev yapabileceği, başka bir unvanda istihdam edilmesinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.

Mevzuat uyarınca, sürekli işçi kadrosuna geçirilen halen görevine devam eden ilgililerin, görev yaptığı birim veya il müdürlüğü haricinde başka bir il emrine veya birime görevlendirilmesi/nakli veya ünvan değişikliği mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede: baliğe konuya ilişkin olarak anılan kapsamda görev yapan işçi personele mevcut duruma ilişkin gerekli açıklamaların ve yazımızın tebligatı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalidir

SGK REHBERİ KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERON PLATFORMU YAYINA GİRDİ

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu Yayına Girdi!

Kamuda çalışan yüz binlerce işçiye hizmet veren 'Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu' yayına girdi.

Sosyal güvenlik alanında lider konumda bulunan sgkrehberi.com, kamuda ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi için yeni bir platformu hayata geçirdi.

Sgkrehberi Kamu İşçileri ve Taşeron Platformu'na Katılmak İçin TIKLAYINIZ!......

SGK Rehberi
Bu haber 8,743 kez okundu.
28 Ekim - 14:33
4/D'li işçilere iyi haber! İş kolları değişiklikleri E-Devlet'te!
27 Ekim - 00:55
4/D'li işçilere 29 Ekim ücreti!
24 Ekim - 14:55
4/D'li işçilere TİS müjdesi! Bakanlık son noktayı koydu!