SGK Rehberi
Soru Cevap

Çifte vatandaşlığa geçersem memurluğum sona erer mi?

27 Haziran 2019 Perşembe 15:00
Çifte vatandaşlığa geçersem memurluğum sona erer mi?
Soru
8 yıllık devlet memuruyum (657). Eşim çifte vatandaş, Ben de onun üzerinden çifte vatandaşlık alırsam, devlet memuriyetime herhangi bir sorun teşkil eder mi?

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi:

"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

KAPAT [X]

1. Türk Vatandaşı olmak,"

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44. Maddesi:

"Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır."

Danıştay 5. Dairesinin 1987/1804 Kararında da şu şekilde açıklama yapılmış:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda salt yabancı bir ülkeye iltica isteğinde bulunmak ya da Türk vatandaşlığının yanı sıra yabancı Devlet vatandaşlığını da kazanmış olmak Devlet memurluğuna engel nedenler olarak gösterilmediği gibi, yabancı bir Devlet vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuş olmasını Devlete sadakat veya bağlılıkla bağdaşmayan ya da Devletin itibarını kıran eylemler olarak niteledirmenin de hukuki dayanağı bulunmadığından mahkemece verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."

Türk vatandaşlığını kaybetmediğiniz sürece birden fazla ülke vatandaşlığını aynı anda taşımanızın memurluğunuza halel getirmeyeceğini düşünüyoruz.

 

SGK Rehberi
Bu haber 111 kez okundu.
28 Temmuz - 21:55
Göreve girişteki engellilik oranının değişmesi engelli emekliliğine engel midir?
28 Temmuz - 18:25
İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
28 Temmuz - 15:05
1 yıl süreli alınan engelli raporu, memuru emekli eder mi?