SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Yetim çocukları nasıl aylık alır? Şartları nelerdir?

1 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
Yetim çocukları nasıl aylık alır? Şartları nelerdir?
Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?

Bu yazıda, son değişikliklerle, hem 5434 sayılı Kanunun hem de 5510 sayılı Kanun bağlamında, yetim çocukların aylık alma şartları yer alacaktır

1- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık alan yetim erkek çocuklar:

Bu konu, 5434 sayılı Kanun Madde 74 hükmünde bulunur. Şartları;

- Memur baba veya annenin vefat tarihinde 18 yaşını doldurmamış çocuklara aylık bağlanır.

KAPAT [X]

- Memur baba veya annenin vefat tarihinde veya daha sonra ortaöğrenim gören çocuklara 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık bağlanır.

- Memur baba veya annenin vefat tarihinde veya daha sonra yükseköğrenim gören çocuklara 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar aylık bağlanır.

- Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılmaktadır.

- Ayrıca, bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmemektedir.

- Önemli olan bir konu da; daha önce bazı muhtaçlık durumları, yani öğrencilik döneminde de sigortalı olarak çalışmaları yetim aylığı ödenmesinde engel olurken, 2018 yılında 7103 sayılı Kanunla yapılan önemli bir değişiklikle 18, 20 veya 25 yaşını doldurmayanların bu yaşlardan önce kazanç sağlamak için yani hem eve katkı hem öğrenim giderlerini karşılamak için sigortalı olarak çalışmaları da sağlanmıştır. Bu yaşlardan önce zorunlu da olsa sigortalı çalışmaları yetim aylığı almalarına bir zararı olmamaktadır.

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aylık alan yetim erkek çocuklar:

Bu konu da, 5510 sayılı Kanun Madde 34 hükmünde bulunur. Şartları;

Maddede, çocukların hiçbir şekilde çalışmamaları ve gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla;

- 18 yaşını doldurmamış çocuklara şartsız olarak,

- Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar,

- Yükseköğrenim yapması halinde de 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar, yetim aylığı ödenmesi şartı bulunmaktadır.

- Ancak, 7103 sayılı Kanunla yapılan önemli değişiklik ile hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, sigortalı çalışmaları halinde bu aylıkları kesilmiyor, ödenmeye devam ediliyor. Yani, hem eve katkı hem öğrenim giderlerini karşılamak için sigortalı çalışmak zorunda kalanların daha önce ödenmeyen aylıkları yapılan bu önemli değişiklikle ödenmeye başlanılmış olmaktadır.

Memurlar.Net
Bu haber 85 kez okundu.
26 Şubat - 23:55
Maktu aylık nedir?
26 Şubat - 09:44
İşten çıkarılan işçinin hakları nelerdir?
25 Şubat - 15:01
Asgari geçim indirimi -AGI- nasıl hesaplanmaktadır?