SGK Rehberi
Soru Cevap

Doktora bitiren memur kariyer uzman atanabilir mi?

18 Nisan 2019 Perşembe 16:05
Doktora bitiren memur kariyer uzman atanabilir mi?
Soru
Doktorasını bitirmiş memura (kamu görevlisine) uzmanlık kadrosu verilmesi. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK başlıklı ve kamu görevlilerinin görevde yükselmelerinin düzenleyen ve halen yürürlükteki ilgi mevzuattın Madde 2 f) bendinde geçen "uzman" terimi kariyer uzmanını kapsar mı?

Mevzuatlara göre; doktorasını bitirmiş kamu görevlisine kariyer uzmanlığı kadrosu verilebilir mi?

Cevap
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kapsam maddesi:

"Ancak;

c) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere,

KAPAT [X]

f) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

"Ek Madde 41 - Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak, yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. "

Kariyer uzmanlığa giriş için 657 sayılı Kanun ek madde 41 de özel yarışma sınavı öngörülmüş durumda. Bu kadrolar görevde yükselme mevzuatı kapsamında da bulunmuyor.

Sonuçta doktora öğrenimini bitiren personelin görevde yükselme mevzuatına göre atanacağı uzmanlık kadrolarının kariyer uzman kadrolarını kapsamadığını düşünüyoruz.

SGK Rehberi
Bu haber 179 kez okundu.
07 Ağustos - 11:44
Hafta tatilinin pazar günü olması zorunlu mu?
28 Temmuz - 21:55
Göreve girişteki engellilik oranının değişmesi engelli emekliliğine engel midir?
28 Temmuz - 18:25
İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?