SGK Rehberi
İlan

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

14 Mart 2019 Perşembe 21:15
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır İlgililerin:

a) 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

KAPAT [X]

r) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların:

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilin! dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüshası dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM /BÖLÜM

Doktor Öğretim vyesı

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT

DALl/PROGRAM

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spot

>

Beden Eğilimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Otomotiv

I

Otomotiv Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

Elektrik Makinalan

1

Elektrik Makinalan Alanında Doktora Yapmış Ohııak.

Hidrolik

1

Hidrojeoloji Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku

1

İslam Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olıuak.

İslam Tarihi

1

İslam Taıilıi veya Yeni Çağ Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

1

Kelam Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARt

BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

1

Maliye Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Mali İktisat

1

İktisat veya Maliye Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

Siyaset Bilimi ve Kanın Yönetilin /Klanında Doktora Yapmış Olmak

REKTÖRLÜK

Türk Dili

1

Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

SGK Rehberi
Bu haber 45 kez okundu.
20 Mayıs - 15:31
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
20 Mayıs - 15:01
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
20 Mayıs - 14:30
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı