SGK Rehberi
İşçi

2019 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

5 Ocak 2019 Cumartesi 13:06
2019 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.

Buna göre;

Buna göre, 01/01/2019-01/07/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,13055958), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,04363), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,04140401) olarak belirlenecektir.

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Başbakanlık Müsteşarına yapılan emekli ikramiyesinin esas alınmakta olduğu dikkate alındığında, kıdem tazminatı hesabının tavanını hesaplayacak olursak;

KAPAT [X]

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Aylık Göstergesi 1.500 x 0,13055958 = 195,839
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 x
0,13055958 = 65,279
Ek Göstergesi 8.000 x 0,13055958 = 1.044,47
Taban Aylığı Göstergesi
1.000 x
2,04363 = 2.043,63
Aylık Katsayısı 0,13055958  
Taban Aylık Katsayısı 2,04363  
En Yüksek Devlet Memuru Maaşının İki Katı 9500 x 0,13055958 x 2,15 = 2.666,679
TOPLAM
Kıdem tazminatı tavanı 6.015,9


SGK Rehberi
Bu haber 4,269 kez okundu.
30 Temmuz - 13:25
46 soruda işçilerin izinlerle ilgili bilmesi gereken her şey
15 Temmuz - 08:10
100 emeklinin maaşını 173 çalışan ödüyor
11 Temmuz - 17:53
Temmuz zammı sonrasında sigortalıların cenaze ödeneği arttı mı?