SGK Rehberi
Kamu

Torba kadrolara yapılan atamalar kazanılmış hak teşkil eder mi?

29 Mart 2018 Perşembe 23:00
Torba kadrolara yapılan atamalar kazanılmış hak teşkil eder mi?

Bir kamu kurumunda 8 dereceli bir kadroda çalışan memur 68/b ye göre 4 dereceli müdür kadrosuna atanmış (atandığı müdürlük görevde yükselmeye tabi bir müdürlük değil) atandığı kadroda 6 ay çalıştıktan sonra başka bir müdürlüğe atanmış ve şimdi de bizim kuruma yine müdür olarak naklen atama talebinde bulundu ve onaylandı. Kafama takılan 68/ B'ye göre yapılan atamalar başka görevlere atanırken kazanılmış hak teşkil eder mi? Diyelim ki bizim kuruma da 4 dereceli müdür kadrosuna atandı peki bu personelin kadro derecesi, ödemeye esas derece, kazanılmış hak aylığı derecesi ve emekli aylığı derecesi de 4 mü olur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda kazanılmış hak aylık derece ve kademe ifadeleri yer almakla birlikte tanımı yapılmamıştır. Kanunda sıkça geçen ancak tanımı yapılmayan kazanılmış hak aylığını şu şekilde tanımlayabiliriz; 657 sayılı Kanun'a göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir” hükmüne yine bu maddede; “Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüşlere göre, görevde yükselme kapsamında olmayan müdür kadrolarına atandıktan bir süre sonra görevde yükselme kapsamındaki müdür kadrolarının sınav dışındaki şartları taşınıyorsa sınavsız olarak sınavla atanılan müdürlük kadrolarına atanmak mümkündür. Bu durum etik olmamakla birlikte hukukidir ve bir nevi sınavsız olarak müdürlük kadrolarına yapılacak atamalarda kazanılmış hak teşkil etmektedir. Ancak, ilgililerin daha önce bulunmuş olduğu görevlerden dolayı sınavsız olarak atama hakkı varsa da idarelerin sınavsız olarak atama yapıp yapmamada geniş takdir hakları vardır.

KAPAT [X]

Nitekim birçok kamu kurumu, görevde yükselme sınavından kaçınmak için önce sınavsız üst düzey kadrolara atama yapmakta, daha sonra da ancak sınavla yükselinen kadrolara sınavsız olarak atama yapmanın yolunu açmaktadır. Buna uygulamada hülle ataması da denilmektedir.

Yeni Şafak
Bu haber 1,540 kez okundu.
01 Ağustos - 08:24
Ne zaman emekli olurum? İşe giriş tarihine göre emeklilik tablosu...
29 Temmuz - 09:07
Bayram süreleri yıllık izinden sayılır mı?
29 Temmuz - 08:18
SGK’ya toplu ödeme yapılır mı?