SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

Öğretmenin isteğe bağlı emekliliği

14 Nisan 2014 Pazartesi 06:46
Öğretmenin isteğe bağlı emekliliği

Bu yazımızda 10 yıldan fazla memuriyet hizmeti olan bir öğretmenin isteğe bağlı emekli olması ve şartları, emekli olması halinde maaşının nasıl hesaplanacağı, ikramiye alıp alamayacağı ile eğitim amacıyla aylıksız izin alarak yurt dışına uzun süreliğine gidip gidemeyeceği gibi konuları açıklamaya çalışacağız.

Kasım 1997 de Bağ-Kurlu olarak çalışmaya başladım ve 25 Eylül 2002 den itibaren de öğretmen olduğum için emekli sandığına geçmiş bulunmaktayım. Özetle 4 yıl 10 ay Bağ-Kur, 9 yıl da emekli sandığı çalışmışlığım bulunmakta... yani toplamda 14 yıl...yurt dışına çıkmayı düşündüğümden istifa etmeyi istiyorum.

1- 15 yıl doldurmuş olmanın benim için bir anlamı var mı?
2- İstifa edersem emeklilik hakkım var mıdır?
3- 15 yılı doldurunca emeklilik hakkım olur mu?
4- Kıdem tazminatı, ikramiye vs alabilir miyim?
5- Tekrar çalışmaya başlayınca günlerim kaldığı yerden devam eder mi?

6- Yurt dışına eğitim amaçlı giderek 10-20 yıl ücretsiz izinli sayılabilmem için ne gerekiyor?

KAPAT [X]

15.10.2008 tarihinden önce memuriyete başladığınız için hakkınızda 5510 sayılı Kanun yerine 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik durumunuz; 25 hizmet yılınızı tamamlamanız, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesinde belirlenen yaş gruplarından hangisine tabi iseniz, bu yaş haddinizi de doldurmanız gerekmektedir.

5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde isteğe bağlı sigortalık ve şartları belirlenmiştir. Bu maddeye göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra isteğe bağlı iştirakçi olunması mümkündür. Bu hükümler çerçevesinde, isteğe bağlı iştirakçi olmanız mümkün olup, bu şekilde emekli olabilirsiniz.

Bu çerçevede, isteğe bağlı iştirakçi olarak emekli olursanız isteğe bağlı iştirakçi olarak geçirdiğiniz süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmeyecektir. Yani isteğe bağlı iştirakçi olduğunuz tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz üzerinden ve o tarihteki kıdem aylığınıza esas hizmet yılınız üzerinden emekli maaşı ve ikramiye alabilirsiniz.

Tekrar memuriyete başladığınız zaman kıdem aylığınız ve kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz kaldığı yerden devam edecektir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 77, 78, 79 ve 80 inci maddelerinde memurların yurt dışına gönderilme esasları düzenlenmiş olup, bunun dışında yurt dışına gönderilme yöntemi bulunmamaktadır. Yine bu Kanunun 108 inci maddesinde aylıksız izinle ilgili detaylı bilgilere yer verilmiş olup, durumunuz bu hükümlere de uymamaktadır. Bu maddede "Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."hükmüne yer verilmiştir.

 

Yeni Şafak
Bu haber 2,855 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı