SGK Rehberi
Medya Haberleri

Dul maaşı için 79 Yaşındaki kayınbabasıyla evlendi!

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
Dul maaşı için 79 Yaşındaki kayınbabasıyla evlendi!

Dul Gelin 79 Yaşındaki Kayınbabasıyla evlenip 1 Yıl Sonra Dul Kaldı! Ölüm Aylığına Hak Kazanır mı?

Tokat İli Artova İlçesinde,13.06.1999 tarihinde eşini kaybeden davalı kadın, 29.11.2000 günü eşinin babası olan kayınpederi ile evlendi.

1 yıl sonra kendisinden 37 yaş büyük olan evlendiği kayınpederi vefat edince SGK' ya başvuru yaparak ölüm aylığı bağlanmasını talep etti.

(YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ GERİ ALINMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YARGITAY KARARI)

KAPAT [X]

SGK DUL EŞE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLADI

SGKREHBERİ.COM'UN ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, anılan kişinin ölümü üzerine son eşi konumundaki bu kişi üzerinden 506 sayılı Kanun hükümleri gereğince SGK tarafından ölüm aylığı bağlandı.

Ancak sonrasında durumu fark eden SGK, böyle bir evliliğin iyiniyet kurallarına uymayacağı ve yok hükmünde olacağını değerlendirdi. Böylece Kurum tarafından aylık bağlama işlemi iptal edildi.

SGK, ardından da,10.03.2010 tarihinde Aile Mahkemesi'ne başvurarak evliliğin iptalini talep etti. 05.05.2010 günü ise o güne kadar Kurum olarak ödemiş olduğu ölüm aylıkları ve sağlık giderlerinin geri alımı için 'geri alım davası' açtı.

Önce Kurumca açılan mutlak butlan (www.sgkrehberi.com) davasında, evliliğin iptali yönünde karar verilerek geriye dönük olarak evlilik iptal edilmiş oldu.

Evliliğin iptali üzerine, SGK' nınyersiz ödenen ölüm aylıkları ve karşılanan sağlık hizmet giderlerinin yasal faiziyle birlikte geri istemli olarak. açtığı davada, 'Davanın kabülü' ne karar verildi.

Kararın Gerekçesinde ise; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. Md.de "Dürüst davranma" kurallarına uyulmadığını değerlendirerek, bir hakkın (www.sgkrehberi.com) açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağını ifade etti.

Kurumun hatalı işleminin söz konu olmadığı, olayda, kasıtlı/ kusurlu davranışı bulunan davalının(dul eşin) iyi niyetli kabul edilemeyeceğini değerlendirerek yapılan yersiz ödemelerin geriye iadesine karar verdi.

Yargıtayda yerel mahkemece verilen bu kararı onadı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 26/11/2015 tarihli, 2014/24572 Esas, 2015/20736 Karar sayılı,

İçtihat Metni:

Dava, yersiz ödenen ölüm aylıkları ve karşılanan sağlık hizmet giderlerinin yasal faiziyle birlikte geri alınması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

13.06.1999 tarihinde eşini kaybeden davalının 29.11.2000 günü eşinin babası olan kayınpederi ile evlendiği, 01.01.2002 tarihinde anılan kişinin ölümü ve 31.01.2002 günü tahsis başvurusunda bulunması üzerine davalıya son eşi konumundaki bu kişi üzerinden 506 sayılı Kanun hükümleri gereğince davacı Kurumca ölüm aylığı bağlandığı, sonrasında durumu fark eden Kurum tarafından aylık bağlama işlemi iptal edilerek 10.03.2010 tarihinde Artova Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi'ne evliliğin iptali, 05.05.2010 günü ise işbu geri alım davasının açıldığı, yapılan yargılama sonunda mutlak butlan sebebine dayalı olarak evliliğin iptali yönünde verilen 16.01.2013 gün ve 149/3 sayılı kararın Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce 10.12.2013 tarihinde onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Dürüst davranma" başlığını taşıyan 2. maddesinde, herkesin, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı, "İyi niyet" başlıklı 3. maddesinde, Kanunun iyi niyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olanın iyi niyetin varlığı olduğu, ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimsenin iyi niyet iddiasında bulunamayacağı belirtilmiş olup, eşini kaybeden 1958 doğumlu (www.sgkrehberi.com) davalının kendisinden 37 yaş büyük 79 yaşındaki 1921 doğumlu kayınpederi ile evlenmesi, yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleşen ölüm sonrasında aylık talebinde bulunması, kesinleşen yargı kararıyla mutlak butlana dayalı olarak evliliğin iptal edilmesi, Kurumun Nüfus Müdürlüğü'nün resmi belgelerini esas alarak tahsisi gerçekleştirmesi gözetildiğinde, yersiz ödeme olgusunda Kurumun hatalı işleminin söz konu olmadığının, kasıtlı veya kusurlu davranışı bulunan davalının iyi niyetli kabul edilemeyeceğinin ve 5510 sayılı Kanunun 96/1-(a) maddesi kapsamında uygulama yapılmasının yerindeliğinin belirgin bulunmasına göre temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıdan alınmasına, 26.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SGK Rehberi
Bu haber 23,147 kez okundu.
11 Aralık - 21:08
Akşener'den 'Mansur Yavaş' açıklaması
11 Aralık - 20:51
Bakanlık komandoların zorlu şartlarda görev yaptıkları anları paylaştı
11 Aralık - 20:41
Taksiciler, krizi fırsata çevirdi