SGK Rehberi
Anasayfa Özel

Müşteri ve Call Center'ın küfür ve hakaret şovu! Affetmedi...

12 Aralık 2017 Salı 14:47
Müşteri ve Call Center'ın küfür ve hakaret şovu! Affetmedi...

'….telefondaki müşterinin bağırarak konuşması ve 'sen ne gerizekâlı konuşuyorsun ya' ifadesi karşısında davacının(müşteri temsilcisinin) kendisini uyarması üzerine müşterinin yetkili bir kişiye bağlanmak istediği, davacının(müşteri temsilcisinin) müşteriyi yetkili bir kişi ile konuşması için hatta beklettiği sırada üçüncü bir şahıs ile müşterinin şikayetiyle ilgili konuştuğu daha sonra müşteriye dönerken "o… çocuğu ya"...

Bir şirketin Call Center Müşteri Temsilcisi; iş sözleşmesinin İş Kanunu md. 25/II-e uyarınca feshedildiğini, söz konusu feshin geçersizliğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı işveren şirket ise savunmasında, fesih bildiriminde belirtildiği üzere davacının(müşteri temsilcisi) iş sözleşmesinin doğruluk ve dürüstlük ile bağdaşmayan davranışları nedeni ile feshedildiğini belirtmiştir.

Yerel mahkemece müşterisi temsilcisinin davasının kabulüne karar verilmiş olup, feshin geçersiz olduğuna hükmedilmiştir.

Kararın temyizi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 02.10.2014 tarihli 2014/11615 E ve 2014/29091 K sayılı kararında bu olay tartışılmıştır. Kararda özetle;

'….telefondaki müşterinin bağırarak konuşması ve 'sen ne gerizekâlı konuşuyorsun ya' ifadesi karşısında davacının(müşteri temsilcisinin) kendisini uyarması üzerine müşterinin yetkili bir kişiye bağlanmak istediği, davacının(müşteri temsilcisinin) müşteriyi yetkili bir kişi ile konuşması için hatta beklettiği sırada üçüncü bir şahıs ile müşterinin şikayetiyle ilgili konuştuğu daha sonra müşteriye dönerken "o… çocuğu ya" şeklinde bir ifadede bulunduğu ve bu ifadenin müşteri tarafından duyulması üzerine davacının ilk önce bu ifadeyi kullandığını reddettiği, müşterinin ısrarları sonrasında ise "Tamam kusura bakma, özür diliyorum gerildiğim için size ifade etmedim. Farklı bir arkadaşıma belirttim bunu özür diliyorum size bu ifadeyi kullanmadım." dediği..'

Davacı Müşteri Temsilcisinin, bu davranışının ise işyerinde olumsuzluğa yol açacağı ve çalışma düzeninin etkileyeceği açık olup işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nitelikte olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekir…'şeklinde ifade etmiştir. Yerel Mahkemece verilen kararı bozmuştur.

Özetle; Yargıtay, müşteri temsilcisinin telefon hattında konuştuğu müşterisine küfür etmesi olayının, önemsenecek bir olay olup, işyerinde olumsuzluğa da yol açabileceğini değerlendirmiş ve çalışma düzenini etkileyecek bu davranışın da geçerli fesih nedeni olacağını ifade etmiştir.

SGK Rehberi
Bu haber 600 kez okundu.
12 Aralık - 14:47
İş yerinde stresi azaltmak için neler yapılabilir?
11 Aralık - 22:17
Emeklilere ödenen 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi enflasyon oranında artacak mı?
11 Aralık - 11:18
Ali Koç'un 'otobüs' kararı mobbing sayılır mı?