SGK Rehberi
Soru Cevap

Yol giderleri SGK tarafından ödenir mi?

6 Aralık 2017 Çarşamba 23:07
Yol giderleri SGK tarafından ödenir mi?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenebilmesi için;

a) Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,

b) Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

c) Sevkin, elektronik ortamda veya SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması (sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin dışında ayrıca başhekim onayı aranmayacaktır.),

KAPAT [X]

ç) Sevkin yapıldığı gün dahil 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması,

gerekmektedir.

SGK Rehberi
Bu haber 365 kez okundu.
12 Aralık - 19:02
Evlilik tazminatında 1 yıl detayı..
11 Aralık - 17:33
Süt izni kullanan memura hafta sonu vardiyası yazılabilir mi?
09 Aralık - 23:08
Askerdeyken kurumumu değiştirebilir miyim?