SGK Rehberi
Sigortalı

Torba Kanundaki asgari ücretliyi sevindiren madde

2 Aralık 2017 Cumartesi 14:54
Torba Kanundaki asgari ücretliyi sevindiren madde
Vergi tarifesindeki artış nedeniyle asgari ücretlinin net ücreti düşmekteydi. Asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere Torba Kanunla kabul edilen madde;

MADDE 15- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

KAPAT [X]

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

SGK Rehberi
Bu haber 9,993 kez okundu.
27 Şubat - 00:06
Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir?
22 Şubat - 09:49
Sigortalı çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 50 geriledi
12 Ocak - 07:00
2021 ücretleri belli oldu! Milyonlar bunu bekliyor