SGK Rehberi
Emekli

Memurun Dul ve Yetimlerinin Aylıkları Hangi Durumlarda Kesilmez

19 Kasım 2017 Pazar 21:26
Memurun Dul ve Yetimlerinin Aylıkları Hangi Durumlarda Kesilmez

Bilindiği üzere devlet memuru olarak çalışırken ya da emekli aylığı almakta iken vefat eden kişilerin hak sahiplerine (eş, çocuk, anne ve baba) 5434 Sayılı Kanun gereği ölüm aylığı bağlanmaktadır.5434 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan ölüm aylıklarının kesilmesi Bağ-Kur ve SSK kapsamında ölüm aylığı alanlara göre bir hayli zordur. SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alanlar herhangi bir kapsamda çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilmektedir. Fakat 5434 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklarda bu durumun istisnaları vardır.Gelin        Emekli Sandığı aylıklarını kesen halleri hep beraber inceleyelim.

            Eşin aylığı hangi hallerde kesilir

            Vefat eden memur eşinden aylık alan kişinin aylığı:

-Evlenmediği sürece devam eder.

-Devlet memuru olarak çalışması halinde kesilmez, aylık bağlama oranı %50 olur.

-4/a yani SSK ya da 4/b yani Bağ-Kur kapsamında çalışırsa eşinin maaşı %75 oranında bağlanır.

            Yetim kız çocuklarının aylığı hangi hallerde kesilir

            Vefat eden anne ve babasından dolayı kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için kız çocuğunun devlet memuru olmaması ve evli olmaması gerekmektedir.

Kız çocuklarının aylıkları:

-Devlet memuru olmaları ya da evlenmeleri halinde kesilmektedir.

-Kız çocukları SSK ve ya Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlasalar bile yetim aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam eder.

Yetim erkek çocuklarının aylığı

Devlet memurlarının erkek çocuklarına öğrenci olması, malul olması ya da muhtaçlık durumunda yetim aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm tarihinde (18) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır.

Ölüm tarihinde (18) yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklara, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır.

               Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmaları veya öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla yeniden veya ilk defa öğrenci olanlara öğrenci oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir.

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yükseköğrenimden sayılır.

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez."

            Erkek çocuklarına malul ve muhtaçlık hallerinin her ikisinin birlikte olması halinde ölüm aylığı koşulsuz olarak bağlanır.

Mehmet ERBEY

SGKREHBERİ-ÖZEL HABER
SGK Rehberi
Bu haber 651 kez okundu.
18 Ekim - 00:09
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılmış
17 Ekim - 23:25
Kayınpeder-Gelin Evliliğine Yargıtay'dan Onay