SGK Rehberi
Sigortalı

Yalan beyan haklı fesih sebebi mi? İşte yargının cevabı...

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:16
Yalan beyan haklı fesih sebebi mi? İşte yargının cevabı...

İşçinin işverenine yalan beyanda bulunması, taraflar arasındaki güven ilişkisi sarsan ve bu sebeple iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedenle feshi sonucunu doğuran bir davranış olarak kabul edilmektedir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’ nin 11/03/2015 tarihli, 2014/20999 Esas, 2015/4184 Karar sayılı kararında özetle;

'...davacı işçinin gece rapor hazırladığı için saat 09:00 sularında henüz evden çıkmış olması ve kendisini yolda iken arayan Bölge Müdürüne nisan, Mayıs, Haziran aylarında eşinin hamileliği ve düşük yapması nedeniyle birçok kez izin aldığı, bölge yöneticisinin tepkisinden çekindiğinden bir anlık kararla …… Sağlık Ocağında olduğunu söylediğini belirten savunması da dikkate alındığında yöneticisine yalan beyanda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemi ile işverenin haklı feshi arasında açık bir oransızlık bulunduğu ancak taraflar arasında güven ilişkisinin sarsıldığı ve iş ilişkisinin devamının işveren açısından beklenilemeyeceği anlaşıldığından feshin geçerli nedene dayandığı bu nedenle davanın reddine...' dair karar verilmiştir.

Burada dikkat çeken bir diğer husus ise, Yargıtay davaya konu olayda, feshi haklı buluyor. Ancak haklı bulmasının sebebi başlıbaşına yalan söylemiş olması değil.Yalan söylemenin aslında haklı fesih için orantısız bir ceza olduğunu, burada feshi haklı kılan neden; işverenin GÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMİŞ OLMASIdır.Bu nedenle, işçinin davasının reddi gerektiğine karar veriyor.

SGK Rehberi
Bu haber 1,783 kez okundu.
07 Şubat - 10:30
Yargıtay'dan emsal karar! Vasıflı işçi 'asgari ücret' ile çalıştırılamaz...
26 Ocak - 17:20
SGK, tarım Bağ-Kur'lularının ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
24 Ocak - 08:35
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte yeni yemek parası, aile ve çocuk yardımları...