SGK Rehberi
Sigortalı

İş Sözleşmesi ile Çalışan Öğretmenin Kıdem Tazminatı Hakkı

24 Ekim 2017 Salı 14:30
İş Sözleşmesi ile Çalışan Öğretmenin Kıdem Tazminatı Hakkı

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenlerin kıdem tazminatını hangi şartlarda alabilir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/02/2017 tarihli, 2015/22-922 esas, 2017/316 karar sayılı kararında, iş sözleşmesinin sürenin sonunda işverence haklı bir neden gösterilmeksizin yenilenmemesi sebebiyle kıdem tazminatı taleplerinin kabulünün gerekeceğini belirtmiş olup, söz konusu kararda şu ifadelere yer vermiştir :

'....somut olay incelendiğinde, davacının çalıştığı iş yerinde halen görev yapan müdür yardımcısının, henüz sözleşme devam ederken 2011 yılı Ağustos ayında davacının sözleşmesinin yenilenmeyeceğini beyan ettiği ve 2011 Eylül döneminde okula yeni bir Türkçe öğretmeni alındığı konusundaki tanık beyanları, davacının davalıya çekmiş olduğu ihtarname ve Kütahya Bölge Çalışma Müdürlüğüne yapmış olduğu başvuru birlikte değerlendirildiğinde, davacının birer yıllık belirli süreli sözleşmeler ile 2006 yılından bu yana Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiği ve her yıl sözleşmesinin yenilendiği, 2011 yılında ise davacının, sözleşmesinin yenilenmesini beklemesine rağmen davalı işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin yenilenmemiş olması sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 26.11.2014 gün, 2013/22-1443 E.-2014/958 K. sayılı kararında da aynı türde uyuşmazlıkla ilgili olarak davacının iş sözleşmesinin sürenin sonunda işverence haklı bir neden gösterilmeksizin yenilenmemesi sebebiyle kıdem tazminatı taleplerinin kabulünün gerekeceği kabul edilmiştir....'şeklinde karar verilmiştir.

Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhangi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır. İşveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir.

SGK Rehberi
Bu haber 309 kez okundu.
22 Eylül - 23:41
Staj başlangıcı sigorta başlangıcı olarak dikkate alınır mı?
22 Eylül - 14:38
Sosyal sigorta sistemi yeniden düzenleniyor
28 Şubat - 13:00
33 soruda kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler