SGK Rehberi
İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyen Ev Kadınları

10 Temmuz 2012 Salı 10:46
İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyen Ev Kadınları
İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyen Ev Kadınları

Nazmi MARHAN- Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.

-Evde örgü, boncuk ve nakış gibi el işlerini yapmaktayım. Sigortalı olmak istiyorum. Nasıl sigortalı olabilirim?

Günümüz şartlarında ülkemizdeki bazı bayan vatandaşlarımızın, evlerinin dışında başka bir işte çalışabilme imkânı bulunamamaktadır. Uzun vadeli sigorta imkânlarından yararlanmak isteyen bayan vatandaşlarımız evleri dışında başka işlerde çalışamama nedeni ile evlerinde aile bütçesine katkıda bulunmak için kendileri bazı el işleri yapmak zorundadırlar. Çoğumuzun bildiği gibi, ev hanımlarının yaptığı işlerin çoğu örgü, boncuk, yazma, havlu kenarı, tığ örgü işleri, nakış vb. el yapması işlerdir. Öncelikle belirtilen bu el işlerinin vergi muafiyeti olan iş kapsamına girmesi gerekmektedir.

-Hangi İşler Vergi Muafiyet Kapsamına Girer?

Gelir Vergisi Kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendinde belirtilen ’’Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.’’gibi işler vergi muafiyeti kapsamına girmektedir.

-Vergi Dairesinde Vergi Muafiyet Yazısı Almak Zorunda mıyım?

Önceden vergi dairelerinden vergiden muaf esnaf belgesi almak zorunluluğu vardı. Fakat işleyişteki sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımız mağdur olmaktaydı. Vergi dairesine giden bir kişi vergiden muaf esnaf belgesini almak ve vergi dairesi tarafından esnaf siciline kayıt yaptırması için esnaf odasına gönderilmekteydi. Sonrasında ise esnaf odasından bu işleri yapıyorum diye aldığı belge ile vergi dairesine geliyordu. Fakat vergi dairesi bu konuda çoğu zaman sıkıntı yaşatmaktaydı. Bu sebepten dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu 5.566.003 sayılı SGK Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Genel Yazısı ve 2010/117 sayılı İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Genelgesiyle vatandaşlarımıza bir kolaylık getirdi. Kısaca:“İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyen kadınların, 5510 sayılı Kanunun geçici 16’ncı madde hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde durumlarının anılan maddedeki şartlara uyup uymadığı vergi dairelerinden getirecekleri yazılardan belirlenebileceği gibi doğrudan bu talepler Sosyal Güvenlik Denetmenlerine intikal ettirilerek düzenlenecek rapora göre de belirlenebilecektir.” denildi. Bunun sonucunda bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvurarak isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişilerin evlerine gelecek olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin tutacağı tutanaktan sonra düzenleyecekleri rapor neticesinde kişi isteğe bağlı sigortalı olmak için başvurabilmektedirler.

-Başvurduktan sonra hemen isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

Vergiden muaf kadınların isteğe bağlı sigortaya kabul edilebilmesi için öncelikle yapılan işi herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapıyor olması gerekmektedir. 506 sayılı kanuna göre bu işe 01.10.2008 tarihinden önce başlamak ve bu tarihten sonra da devam ediyor olmak gerekmektedir. Fakat 5510 sayılı Kanunun geçici 16.maddesi ile tarih sınırı kaldırılmıştır. Kişinin başvuru tarih ile birlikte Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin başvuru sahibinin evinde ve çevresinde yapacağı kontrolden sonra hazırlayacağı rapor sonucunda başvurduğu tarihten itibaren isteğe bağlı sigortalılığı başlayabilmektedir.

-İsteğe bağlı sigortam başladığında Ne Kadar Prim Ödeyeceğim?

5510 sayılı Kanununa geçici 16’ncı maddesine göre ödenecek prim, kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 yılında prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katı üzerinden hesaplanacaktır. Sonraki her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere sigorta primi ödenecektir. Bu durumda 2012 yılında ödenecek puan oranı 19’dur.

01.06.2012 tarihi itibari ile bir kişinin normal isteğe bağlı ödeyeceği prim oranı:886,50*32/100=283,68 TL’dir. Geçici 16.maddeye göre isteğe bağlı ödeyeceği prim oranı 283,68*19/30=179,66 TL’dir. Burada görüldüğü gibi vergiden muaf bir kişinin isteğe bağlı sigortadan kazandığı miktar 283,68-179,66=104,02 TL’dir.

-Sonuç

Vergiden muaf işleri hizmet sözleşmesi ile herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapan isteğe bağlı kadın sigortalılar uzun vadeli sigorta kollarından faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu İl veya Merkez Müdürlüklerine başvurarak Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin hazırlayacağı rapor neticesinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bir kişiye ailesine katkıda bulunmak için yaptığı el işleri vesilesi ile sigortalı olmak imkânını veren bu uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlarımızı koruma altına almaktadır.

Kaynak: calismarehberi.com

SGK Rehberi
Bu haber 19,122 kez okundu.
16 Şubat - 13:40
SGK 2019 yılı prime esas kazançlarda ödenecek alt ve üst sınırlar belli oldu
28 Ocak - 00:10
SGK, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı
26 Ocak - 16:56
SGK, ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin ödeyecekleri prim tutarlarını açıkladı