SGK Rehberi
Mevzuat >> Bakanlar Kurulu Kararları

631 sayılı KHK Kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin karar

10 Temmuz 2012 Salı 00:29
631 sayılı KHK Kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin karar

KAPAT [X]

10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3378

Ekli “8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2012 tarihli ve 7389 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 7.015 TL olarak tespit edilmiştir.”

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.SGK Rehberi
Bu haber 551 kez okundu.
09 Mayıs - 04:59
Valiler kararnamesi: 12 valinin yeri değişti
27 Nisan - 08:24
Et ve Balık Kurumu yeniden yapılandırıldı
24 Ocak - 20:22
Kabinede beklenen değişiklikler yaşandı!